اخبار بین المللی, طب ترمیمی
شماره: 34144
1399/11/27 - 11:40
تولید سلول های روده از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی

تیمی از محققین ژاپنی موفق شده اند سلول های روده کوچک را از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) تولید کنند که بسیار شبیه نمونه های موجود در بدن هستند. می توان از این سلول ها در مطالعات پایه مربوط به روده و هم چنین غربالگری های دارویی برای روده استفاده کرد.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress،انتروسیت ها که اپی تلیوم روده کوچک را می پوشانند، جایگاه جذب و متابولیسم اغلب داروهایی هستند که به صورت خوراکی مصرف می شوند. به همین دلیل، مطالعه روی جذب داروهای خوراکی به مدل های آزمایشگاهی و جانوری متکی است که بتوانند محیط روده کوچک را به خوبی شبیه سازی کنند. در حال حاضر، محققین به طور گسترده ای از رده سلول سرطان کولون انسانی Caco-2 به عنوان مدلی برای اپی تلیوم روده استفاده می کنند. با این حال، این امر خود معایبی دارد زیرا Caco-2 مربوط به کولون می باشد و در نتیجه نمی توان نتایج مربوط به آن را به روده کوچک نسبت داد. برای مثال این سلول ها سیتوکروم P450 3A4 یا CYP3A4 که برای متابولیسم داروها حیاتی است را بیان نمی کنند و این سیتوکروم در روده کوچک به وفور بیان می شود.

برای حل این مشکل، محققین ژاپنی در دانشگاه توکیو سلول های شبه انتروسیتی را از سلول های بنیادی پرتوان القایی تولید کرده اند. آن ها توانسته اند با شبیه سازی مراحل اولیه جنینی، سلول های پیش ساز روده کوچک را تولید کنند. در ادامه این سلول ها روی یک غشای ویتری ژل کلاژن(CVM) کشت داده شدند و با محیط حاوی 6-بروموایندیروبین-3-اکسیم، دی متیل سولفوکساید، دگزامتازون و ویتامین D3 فعال شده تیمار شدند. نتیجه تلاش آن ها تولید سلول های شبه انتروسیتی بود که دقیقا شبیه انتروسیت های واقعی بودند و پروتئین های ترانسپورتر دخیل در جذب دارو و هم چنین سیتوکروم CYP3A4 را بیان می کردند.

به عقیده محققین تولید این سلول های شبه انتروسیتی می تواند گام مهم و بزرگی در جهت غربالگری داروهای روده ای باشد.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved