اخبار بین المللی
شماره: 34149
1399/11/29 - 10:15
استفاده از سلول های پیش ساز عروقی القایی برای درمان بیماری های عروقی ایسکمیک

در سال های اخیر سلول های بنیادی یا سلول های مشتق از آن ها که در آزمایشگاه تولید شده اند به عنوان یک راهکار احتمالی و امیدوار کننده برای درمان بیماری های مختلف از جمله بیماری های عروقیمطرح شده اند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، تولید سلول های پیش ساز عروقی القا شده(iVPCs)، به عنوان انقلابی در درمان بیماری های عروقی ایسکمیک معرفی شده اند. این سلول های پیش ساز عروقی القا شده را می توان با استفاده از فاکتورهای رونویسی موسوم به ETS(E-twenty six)، Etv2 و Fli1 تولید کرد. این سلول ها که حاصل تبدیل مستقیم رده ای هستند و طی کشت های طولانی مدت و در مقیاس وسیع به سلول های سرطانی تبدیل نمی شوند و به همین دلیل می توان آن ها را منبع سلولی مناسبی برای تولید عروق خونی مورد نیاز برای بافت های انسانی پرینت شده سه بعدی مانند قلب و کبد در نظر گرفت.

محققین کره ای نشان داده اند که پیوند iVPCs به مدل جانوری ایسکمی اندام حرکتی عقبی موجب تقویت جریان خون می شود و این در حالی است که هیچ توموری شکل نمی گیرد و به همین دلیل می توان آن ها را ابزار درمانی مناسبی برای درمان بیماری های عروقی ایسکمیک در نظر گرفت.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved