اخبار بین المللی
شماره: 34199
1399/12/20 - 10:10
کشف سلول های بنیادی که قادر به تولید جفت هستند

پژوهشی بوسیله محققین دانشگاه موناش استرالیا حاکی از کشف سلول‌های بنیادی جدیدی بوده است که می‌توانند سلول‌های جفت تولید کنند. این کشف برای اولین بار، امید بخش راهی جدید برای درمان بیماری‌های مرتبط با جفت در دوران بارداری باشد.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، سلول‌های پوستی انسان می‌تواند منبع نامحدود و مناسبی برای تولید سلول‌های بنیادی پرتوان القایی (iPSC) باشند و برای ایجاد هر نوع سلول برای اهداف درمانی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال ، هم چنان اطلاعات زیادی در مورد مکانیسم تولید iPSC ها در دست نیست. در این پژوهش که در مجله Nature به چاپ رسید، در ابتدا محققین به بررسی تغییرات مولکولی سلول‌های تبدیل شده به iPSC پرداختند و به طور غیر منتظره راهی جدید برای ایجاد سلول‌های بنیادی تروفوبلاست القا شده کشف کردند که می‌تواند برای ساخت سلول‌های جفت مورد استفاده قرار گیرد. پیشرفت‌های اخیر در استفاده از سلول‌های بنیادی القایی صرفا تعدادی محدودی از ارگان انسان را توانسته اند مدلسازی کنند و این تلاش‌ها تاکنون منجر به تولید جفت نشده بود. شناخت مسیر تولید جفت صرفا یک گام ابتدایی است و مطالعات آتی می بایست به بررسی میزان تاثیر این دانش در بیماری‌های مربوط با جفت و یا دوز مجاز برای سمیت های دارویی بپردازد چرا که اهمیت این موارد در دوران بارداری بسیار بر سلامتی جنین اثر می‌گذارد. کشف این سلول های جدید با پتانسیل تولید جفت بوسیله محققین موناش، نوید بخش توانایی تولید مدل مناسب از جفت انسانی در شرایط آزمایشگاهی به منظور استفاده در غربالگری های دارویی و ... است.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved