اخبار بین المللی, سلول درمانی, طب ترمیمی, مهندسی بافت
شماره: 34210
1399/12/23 - 11:30
تولید اندام های مصنوعی آسان تر شده است

گروهی از محققین کره ای فناوری را ارائه کرده اند که اجازه تمایز سلول های بنیادی به انواع سلول دلخواه مانند سلول های عروقی یا استئوبلاست ها(بدون هر گونه پیش تیمار) می دهد. انتظار می رود که این فناوری موجب تسهیل تولید اندام های مصنوعی برای مطالعات پیش بالینی یا بافت های مصنوعی برای پیوند شود.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، این محققین کره ای یک پلت فرم هم کشتی جدید مبتنی بر غشاهای متخلخل و فوق نازک ارائه کرده اند که می تواند به طور هم زمان انواع متعدد سلول ها را برای تشکیل بافت هایی شبیه بافت های طبیعی بدن کشت دهد. این هم کشتی برای شبیه سازی دقیق تر بافت های بدن بسیار مهم است. این پلت فرم جدید، در مقایسه با پلت فرم هایی که پیش از این وجود داشتند 10 برابر نازک تر است، تراکم سوراخ های آن بیشتر است و برهمکنش های سلول-سلول را به مراتب بیشتر تقویت می کند. سطح این غشای پلیمری شبیه ماتریکس خارج سلولی بافت های بدن است و در نتیجه محیط مناسبی را برای رشد سلول ها فراهم می کند. به عقیده محققین کره ای، این پلت فرم هم کشتی، امکان کشت سلول ها را به صورت ساده تر اما موثرتر از پلت فرم های تجاری موجود فراهم می آورد و این پتانسیل را دارد که ابزار جایگزینی برای مطالعات پیش بالینی با استفاده از تست های جانوری در کمپانی های دارویی، بیمارستان ها و ... باشد.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved