اخبار بین المللی
شماره: 34221
1400/01/05 - 10:32
ژن GLI1 هدفی بالقوه برای درمان بسیاری از سرطان ها

پژوهشگران انستیتو تحقیقات کودکان Stanley Manne دریافته اند که ناحیه ای درون ژن پیشبرنده سرطان GLI1 به طور مستقیم مسئول تنظیم بیان ژن است. این ناحیه می تواند هدفی بالقوه برای مقابله با سرطان باشد.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، تحقیقات گذشته نشان داده است که ژن GLI1 موجب تکثیر بیش از حد سلول ها در بسیاری از سرطان ها می شود و این در حالی است که این ژن، بیان خودش را نیز تحریک می کند!. در پژوهشی جدید، دکتر فیلیپ ایناکون و همکارانش نشان داده اند که در سلول های بنیادی جنینی انسانی، برداشتن یک ناحیه تنظیمی ژن GLI1 موجب حذف بیان GLI1 و توقف فعالیت آن می شود و همین امر می تواند منجر به ایجاد رویکردهای امیدوار کننده درمانی جدید شود.

در این مطالعه، ایناکون و همکارانش با استفاده از فناوری ویرایش ژنومی CRISPR/Cas9 ناحیه اتصال به GLI1 DNA را در سلول های بنیادی جنینی انسانی حذف کردند و مشاهده کردند که بدون این ناحیه، GLI1 به صورت خاموش باقی می ماند و در نتیجه فعالیت طبیعی ژن مختلف می شود و فعالیت تکثیری سلول ها نیز متوقف می شود. نکته جالب دیگر این است که خاموش شدن این ژن موجب تمایز سلول های بنیادی به همه سه رده سلول های جنینی می شود.

از آن جایی که بیان GLI1 در حدود یک سوم همه سرطان های انسانی دخیل است و موجب افزایش تکثیر و متاستاز سلول های توموری می شود، یافتن راهی برای خاموش کردن آن می تواند به درمان بسیاری از این سرطان ها کمک کند.

پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved