اخبار بین المللی
شماره: 673
1390/12/27 - 10:23
روش جدیدی برای تولید سلول های با عملکرد خاص شناسایی شد

این تکنیک به عنوان جایگزینی برای سلول های بنیادی پرتوان القایی و برای تولید سریع تر و کارآمدتر سلول های کاربردی برای استفاده در درمان سرطان و بسیاری از بیماری های دیگرخواهد بود.

به گزارش بنیان به نقل ازnews-medical.net ، محققان مرکز علوم RIKEN Omics (OSC) ، با بازسازی مسیرهای تنظیمی رونویسی سلول بطورمصنوعی، موفق به توسعه روش تجربی جدیدی برای تولید سلول هایی با عملکرد خاص شده اند.
این تکنیک به عنوان جایگزینی برای سلول های بنیادی پرتوان القایی و برای تولید سریع تر و کارآمدتر سلول های کاربردی برای استفاده در درمان سرطان و بسیاری از بیماری های دیگرخواهد بود.
با شروع تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی (سلول های IPS) در سال 2006، بازبرنامه نویسی (reprogramming) سلول – تغییر ژنتیکی سلول ها ازنوعی به نوع دیگر- انقلابی درتحقیقات سلول های بنیادی به پا کرد ودری بسوی برنامه های جدید پزشکی گشود.
با این حال چنین القایی (reprogramming) دشوار، ناکارآمد و وقت گیر است.
در مطالعه حاضر، تیم تحقیقاتی OSC، جایگزینی برای سلول های iPS، بر اساس استفاده از شبکه های تنظیمی رونویسی (TRNs) کشف کردند. تحقیقات قبلی انجام شده توسط این تیم، فعالیت های تنظیمی پویای چنین عوامل رونویسی را در تمایز سلول های نابالغ (مونوبلاست) به سلول های تمایز یافته (مونوسیت) ثابت کرد.
پایان مطلب/

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved