مقالات
شماره: 28829
1396/12/19 - 12:56
پیوند و جایگزین ها برای درمان بیماری های اتوایمن

پیوند به عنوان یکی از روش های برای درمان بیماری های اتوایمن در نظر گرفته می شود. مجموعه های مختلفی از پیوند وجود دارد که برای معالجه انواع مختلف بیماری های اتوایمن مورد تصویب قرار گرفته اند. پیوند خون بند ناف در مقایسه با سایر تکنیک های پیوندی مطلوب تر بوده است. درمان های مجهز و مناسب از عناصر آزاد کننده اینترفورن و سلول های بنیادی مزانشیمی برای مدیریت بحث سیستم ایمنی بویژه در درمان التهاب مفاصل روماتوئیدی استفاده می کنند. طبق مطالعات صورت گرفته، ثابت شده است که سول های مزانشیمی خون بند ناف/بند ناف همراه با DMARDs، بدون سازماندهی منطبق با سطح افزایش یافته سلول های T‌تنظیمی استفاده شده از خون محیطی، می توانند تکنیکی حفاظت شده و بزرگ برای درمان بیمارانی باشند که از التهاب مفصل روماتوئیدی رنج می برند. این مقاله مروری روی پیوند اندام های مختلف و روش های جایگزین برای درمان شرایط اتوایمنی مانند آرتریت روماتوئید فوکوس می کند. با استفاده از پرینت سه بعدی و هوش مصنوعی اخیرا روندی ایجاد شده است که ممکن است برای مدیریت بیماری های اتوایمن استفاده شود.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved