مقالات
شماره: 32282
1398/10/20 - 10:35
بدنبال سلول های بنیادی پالپ دندان در درمان گیرنده های نوری و اختلالات مخرب شبکیه

نابینایی و اختلالات بینایی بدلیل تخریب جبران ناپذیر شبکیه در افراد تحت تاثیر قرار گرفته در سراسر دنیا اتفاق می افتد. سلول درمانی برای جایگزینی شبکیه می تواند به طور بالقوه ای بینایی آن ها را بویژه در افرادی که گیرنده های نوری شان در چشم را از دست داده اند نجات دهد. در نتیجه، سلول های شبکیه به خوبی شناسایی شده برای اهداف جایگزین مورد نیاز هستند. درمان مبتنی بر سلول بنیادی در پیوند گیرنده های نوری و اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه موفقیت آمیز بوده است با این حال، موانع موجود بر سر راه پیوند شبکیه شامل ایجاد پروتکل های بالینی محدود، تعداد غیر کافی سلول های پیوند شده برای ریکاوری، انتخاب منابع سلول های بنیادی بالقوه ای که بتوانند به سلول های هدف تمایز یابند و توانایی سلول ها برای مهاجرت به بافت میزبان می باشد. سلول های بنیادی پالپ دندان(DPSCs) زیر مجموعه ای از سلول های بنیادی مزانشیمی هستند و اخیرا به دلیل قابلیت های بالایشان برای تمایز به سلول های رده عصبی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این مطالعه مروری ما بدنبال استفاده های بالقوه از DPSCs در درمان تخریب شبکیه و هم چنین داده های موجودی هستیم که از کاربرد آن ها حمایت می کنند.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved