مقالات
شماره: 33210
1399/04/25 - 12:06
سلول های بنیادی مزانشیمی در بیماری های مخرب عصبی: بررسی نظرات در مورد معضلات اخلاقی

درمان بیماری های مخرب عصبی نیاز رو به افزایشی به نوآوری در ارتباط با شواهد اخیر در زمینه درمان بازسازی کننده با استفاده از سلول های بنیادی ارائه می دهند. در مکانیسم های مولکولی دخیل در اختلالات مخرب عصبی و اختراع روش هایی که قادر به القای تمایز عصبی سلول های بنیادی باشد، اجازه رویکردهای درمانی خلاقانه را می دهد که چشم اندازهایی را در مورد پیوندهای سلولی سالم و کاملا دارای عملکردی ارائه می دهد که قادر به جایگزینی بافت ها یا سلول های بیمار هستند. بنابراین نیاز ضروری به عمیق شدن به وضعیت فعلی کاربردهای بالینی محصولات پیشرفته سلول درمانی برای بازسازی بافت های عصبی است. در کنار ارائه یک زمینه امیدوار کننده برای جراحی پیوند بافتی و دستاوردی بزرگ در زمینه بیماری های مخرب عصبی، تحقیقات سلول های بنیادی مباحث اخلاقی خاصی را ارائه می کنند که باید به دقت از چشم انداز اخلاقی ارزیابی شوند. در حقیقت ، موضوعی بسیار پیچیده و کاملاً تحقیق نشده ، نیاز به یک ارزیابی دقیق علمی و اخلاقی دارد که با هدف جلوگیری از استفاده نادرست و ناکارآمد ، به جای نشانه های نادرست ، عدم کفایت های فنی و انتظارات ناموزون انجام می شود. در حقیقت ، سودمندی بالینی سلولهای بنیادی تنها در صورت اطمینان از ارائه راهكارهای ایمن ، طولانی مدت و قابل ملاحظه مؤثرتر از سایر روشهای درمانی موجود در بیمار ، قطعی خواهد بود. مقاله حاضر ارزيابي اخلاقي در زمينه بازسازي بافت از طريق سلول هاي بنيادي مزانشيمي در بيماري هاي عصبي و با هدف رد كردن موضوعات بنيادي مربوط به تحقيقات و ترجمه باليني را ارائه مي دهد.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved