مقالات
شماره: 33893
1399/09/04 - 10:26
درمان بیماران مبتلا به COVID-19با سلول بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف: یک آزمایش بالینی فاز 1

هیچ درمان دارویی موثری برای بیماری ویروس کرونا (COVID-19)در دسترس نیست. درمان های میزبان جهت هدف قرار دادن پاسخ های ایمنی نابجا که منجر به آسیب بافت ریوی ، مرگ یا ناتوانی عملکردی طولانی مدت در بازماندگان می شود، نیاز به ارزیابی بالینی دارند. ما یک کارآزمایی بالینی کنترل شده ، غیر تصادفی و فاز 1 موازی را برای ارزیابی ایمنی تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف انسان (UC-MSC) در درمان بیماران مبتلا به بیماری ریوی COVID-19 متوسط و شدید انجام دادیم. در این مطالعه 18 بیمار بستری شده با COVID-19 (برای هر گروه 9 نفر) ثبت نام شدند. گروه درمان سه روز تزریق وریدی UC-MSCs 3×107) سلول در هر تزریق) در روزهای 0 ، 3 و 6 دریافت کردند. هر دو گروه رژیم های استاندارد درمان COVID را نیزدریافت کردند. عوارض جانبی ، مدت زمان علائم بالینی ، پارامترهای آزمایشگاهی ، مدت بستری شدن در بیمارستان ، تصاویر توموگرافی کامپیوتری قفسه سینه (CT) ، نسبت PaO2 / FiO2 ، پویایی سیتوکین ها و آنتی بادی های ضد IgG و SARS-CoV-2 IgM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هیچ عارضه جانبی جدی مرتبط با تزریق UC-MSC مشاهده نشد. دو بیمار مبتلا به UC-MSC دچار گرگرفتگی و تب موقت صورت و یک بیمار در 12 ساعت پس از تزریق UC-MSC دچار هیپوکسی گذرا شد. تهویه مکانیکی در یک بیمار در گروه درمان در مقایسه با چهار بیمار دیگر در گروه کنترل مورد نیاز بود. همه بیماران بهبود یافتند و مرخص شدند. اطلاعات ما نشان می دهد که تزریق وریدی UC-MSC در بیماران با COVID-19 متوسط و شدید بی خطر بوده و به خوبی تحمل می شود. فازهای 2/3 کارآزمایی تصادفی ، کنترل شده و دوسوکور با پیگیری طولانی مدت برای ارزیابی کاربرد درمانی UC-MSC برای کاهش مرگ و بهبود نتایج درمان طولانی مدت در بیماران با COVID-19 شدیدمورد نیاز است.

©2013 Royan Corporation. All Rights Reserved