تاریخ انتشار: یکشنبه 31 فروردین 1393
آیا پارکینسون یک بیماری خود ایمنی است؟

  آیا پارکینسون یک بیماری خود ایمنی است؟

علت مرگ نورون ها در بیماری پارکینسون هنوز مشخص نیست. اما نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که نورون ها ممکن است با عوامل بیگانه اشتباه گرفته شده و توسط سیستم ایمنی فرد کشته شوند اتفاقی که در بیماری هایی نظیر دیابت نوع یک و MS می افتد.
امتیاز: Article Rating
 به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress،این یافته بسیار جدید بوده و جای بحث زیادی دارند اما اگر تائید شود می تواند منجر به ابداع روش های درمانی جدید برای جلوگیری از مرگ نورون ها در بیماران دچار پارکینسون شود. تا مدت ها نوروبیولوژیست ها گمان می کردند که نورون ها در مقابل حمله سیستم ایمنی محافظت می شوند زیرا آن ها آنتی ژنی بر سطح خود بیان نمی کنند. اغلب سلول ها هنگامی که با ویروس یا باکتری آلوده می شوند بخشی از میکروب مذکوررا که آنتی ژن تلقی می شود در سطح خود ارائه می دهند. زمانی که سیستم ایمنی این آنتی ژن های بیگانه را شناسایی می کند سلول های T به سلول آلوده حمله کرده و آن را از بین می برند. به همین علت دانشمندان تصور می کردند نورون ها مورد حمله سیستم ایمنی قرار نمی گیرند زیرا آنتی ژنی ارائه نمی کنند. از آنجایی که مغز نمی تواند نورون های جدیدی بسازد تصور فوق درست به نظر می رسد زیرا در صورت از بین رفتن نورون ها جایگزینی برای آن ها وجود نخواهد داشت. تحقیقات اخیر نشان داده اند برخی از نورون ها به کمک مولکول های  MHC توانایی ارائه آنتی ژن را دارند. در این مطالعه از نمونه های اهدایی Columbia Brain    Bankاستفاده شده است. نتایج نشان می دهند پروتئین های MHC-1 در دو دسته از نورون ها وجود دارد.  یک دسته نورون های دوپامین هستند که در مناطقی از مغز به نام substantia nigra قرار دارند. این ناحیه  در بیماری پارکینسون تخریب می شود . برای اثبات این که نورون ها از MHC-1برای ارائه آنتی ژن استفاده می کنند نه هدف دیگری، در آزمایشگاه بر روی  نورونهای موش و نورون های انسانی به دست آمده از سلول های بنیادی جنینی تحقیقات بیشتری صورت گرفته است. مطالعه های بعدی نشان داده اند که تحت شرایط خاص مانند آنچه در بیماری پارکینسون اتفاق می افتد نورون ها از MHC-1 برای ارائه آنتی ژن استفاده می کنند. در میان نورون های مختلفی که مورد آزمایش قرار گرفته اند دو نوع از آن ها که در بیماری مذکور نیز آسیب می بینند نسبت به سایرنورون ها به سیگنال هایی که سبب ارائه آنتی ژن می شوند، بیشتر پاسخ می دهند. محققان تاکید می کنند که سلول های T نورون هایی را شناسایی کرده و مورد هدف قرار می دهند که آنتی ژن های خاصی را ارائه دهند. نتایج  مطالعه این احتمال  را به وجود آورده است که پارکیسنون می تواند یک بیماری خودایمنی باشد اما مطالعات بیشتری برای تائید این احتمال لازم است.
پایان مطلب/
 
ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه