تاریخ انتشار: شنبه 30 فروردین 1393
ارائه آخرین دستاوردهای آزمایشگاهی در نمایشگاه خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

  ارائه آخرین دستاوردهای آزمایشگاهی در نمایشگاه خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

سومین روز از هفتمین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در مرکز همایش های رازی برگزار شد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان دکتر بهزاد پوپک رییس هفتمین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران،  درمورد این گنکره گفت:مباحث علمی در قالب 18  محور و کارگاه های جانبی و تخصصی مطرح شده است.هدف از برگزاری این کنگره تبادل اندیشه ها، دیدگاه ها و انتقال تجربیات و ارائه راهکارهای نوین مسیر نیل به اهداف عالیه نظام سلامت است.
دکتر محمدرضا بختیاری، دکتر علی صاقی تبار و دکتر محمد تقی خانی دبیران علمی این کنگره از برگزاری و میزبانی از مهمانان و اساتید گرانقدر کشور ابراز خشنودی کردند.
لازم به ذکر است آزمايشگاه و HIV، آزمايشگاه و ديابت، اهميت غربالگری، آزمايشگاه و طب انتقال خون، آزمايشگاه و عفونت های پوست و بافت نرم، پژوهش های علوم آزمايشگاهی (هماتولوژی، بانک خون، سرولوژی)، فناوری های نوين در حوزه آزمايشگاه از محورهای این کنگره است.
پایان مطلب/
 

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه