تاریخ انتشار: شنبه 05 مهر 1399
ارگانوئیدهای کلیوی: پلت فرمی برای کشف داروها

  ارگانوئیدهای کلیوی: پلت فرمی برای کشف داروها

کلیه از نظر پیچیدگی ساختاری و عملکردی بعد از مغز دومین اندام بدن محسوب می شود و تولید ارگانوئیدهای کلیوی می تواند اطلاعات زیادی را در مورد این فیزیولوژی و پاتولوژی ارائه دهد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، گرکا و همکارانش در دانشکده پزشکی هاروارد نشان داده اند که ارگانوئیدهای کلیوی می توانند مدلی بسیار تکرار پذیر و با کیفیت از کلیه انسان ارائه دهند.  آن ها در مطالعه ای که در Nature به چاپ رسانده اند بیش از 45 هزار سلول منفرد مربوط به 49 ارگانوئید کلیوی مشتق از افرادی با جنس  و سن مختلف را مورد آنالیز قرار دادند. آن ها نشان دادند که این ارگانوئیدها بسیار شبیه کلیه طبیعی هستند.

به طور هم زمان آن ها نشان داده اند که این ارگانوئیدها پتانسیل استفاده شدن به عنوان مدل بیماری برای کشف دارو را دارند. آن ها تاکنون توانسته اند که ارگانوئیدهای مختلفی از افراد مبتلا به بیماری های مختلف کلیوی از جمله بیماری کلیه موسین 1 را تولید کنند. با استفاده از همین ارگانوئید بوده است که آن ها یک هدف دارویی مناسب به نام TMED9 را برای این بیماری شناسایی کرده اند. این مطالعه و شناسایی TMED9، قدرت ارگانوئیدها برای کشف مکانیسم های دخیل در تکوین طبیعی و پاتولوژیک کلیوی را نشان می دهد و می تواند به بسیاری از سوالات در این زمینه پاسخ دهد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه