تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 30 آبان 1396
استراتژی جدید برای ممانعت از شروع سرطان کبد

  استراتژی جدید برای ممانعت از شروع سرطان کبد

سرطان کبد دومین دلیل عامل مرگ های سرطانی در سراسر دنیا است و وقوع و مرگ و میر ناشی از آن روز به روز افزایش می یابد. در حالت های پیشرفته این سرطان، درمان یا داروی موثری برای آن وجود ندارد. با این حال، محققین در دانشکده پزشکی سن دیگو در دانشگاه کالیفرنیا یافته هایی داشته اند که به عقیده آن ها می تواند منجر به ایجاد یک استراتژی درمانی جدید برای ممانعت از سرطان کبد شود.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalpxress، این محققین در حین مطالعه مکانیسم های بیماری زایی سرطان کبد کشف کردند که یک RNA سنتتیک دو رشته ای(dsRNA) می تواند بسیاری از عملکردهای ضد توموری ایمنی ذاتی را شدیدا افزایش دهد. به عقیده آن ها، این دستاورد، پتانسیل این را دارد که در قالب یک واکسن برای مهار سرطان در افرادی که در خطر بالای ابتلا به سرطان کبد قرار دارند استفاده شود.

کبد انسان، قابلیت تحمل ایمنی منحصربفردی دارد و همین موجب شده است که درمان هایی مانند ایمنی درمانی اثر طولانی مدتی روی سرطان کبد نداشته باشند. همان طور که گفته شد، در این مطالعه محققین دریافتند که چگونه پلی اینوزینیک-پلی سیتیدیلیک RNA سنتیتک دو رشته ای (pIC)، مانع از شروع سرطان کبد اولیه در مدل های موشی می شود. سرطان کبد اولیه، سرطانی است که در کبد شروع می شود ولی سرطان کبد متاستازیک در هر جایی از بدن شروع می شود و به کبد گسترده می شود. این مطالعه نشان داده است که تشکیل تومور یا تومورزایی را می توان بوسیله بازبرنامه ریزی ماکروفاژها و فعال سازی سلول های کشنده ذاتی و سلول های دندریتی که سلول های توموری را به طور مستقیم می کشند، سرکوب کرد. در مدل های موشی، زمانی که محققین pIC را قبل از القای تومور در موش ها تزریق کردند مشاهه شد که تومورها هم از نظر اندازه و هم از نظر تعداد به طور قابل توجهی کاهش یافتند. مطالعات آینده می تواند به رسیدن به قطعیت در مورد دوز و زمان بندی pIC به عنوان واکسن کمک کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه