تاریخ انتشار: دوشنبه 05 آبان 1399
استفاده از مدلسازی با کمک ریاضیات در پیشبرد اهداف ایمنی درمانی سرطان

  استفاده از مدلسازی با کمک ریاضیات در پیشبرد اهداف ایمنی درمانی سرطان

محققین با استفاده از یک مدل ریاضی که در نوع خود منحصر به فرد محسوب می شود راهی را برای مطالعه برهمکنش های بین سیستم ایمنی و انواع مختلف سلول های سرطانی شناسایی کرده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، این محققین با استفاده از این مدل دریافته اند که استفاده از درمان های مختلف سرطانی در یک توالی ویژه می تواند به نحو بهتری سلول های بنیادی سرطانی را در تومورها هدف قرار دهد و به طور بالقوه ای منجر به درمان شخصی تر(اختصاصی تر) بیماران سرطانی شود.

 سلول های بنیادی سرطانی را دلیل اصلی رشد، متاستاز و عود مجدد سرطان می دانند و به همین دلیل ریشه کن کردن آن ها می تواند شانس زنده ماندن بیماران را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. سرطان و پاسخ به درمان از بیماری به بیمار دیگر بسیار متفاوت است و بسیاری از محققین سرطان و پزشکان در حال حاضر به دنبال شناسایی و ایجاد استراتژی های درمانی هدفمند برای بهینه سازی تاثیر درمان ها روی هر بیمار هستند.

در این مدل ریاضی، محققین از داده های آزمایشگاهی بدست آمده از مطالعات روی تومورها و هم چنین ایمنی درمانی های استفاده کردند و یک مدل جالب را ارائه دادند که اثرات شیمی درمانی را در ترکیب با انواع مختلف ایمنی درمانی شبیه سازی می کند تا موثرترین ترکیب درمانی را پیش بینی کند. نتایج این شبیه سازی نشان داده است که اگر شیمی درمانی و ایمنی درمانی در ترکیب با یکدیگر استفاده شوند می تواند اندازه تومور را به صورت قابل توجهی کاهش دهند و سلول های بنیادی سرطانی را نیز ریشه کن کنند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه