تاریخ انتشار: یکشنبه 30 شهریور 1399
استفاده از پتانسیل سلول های بنیادی و سلول درمانی در درمان نکروز استخوان سر ران

  استفاده از پتانسیل سلول های بنیادی و سلول درمانی در درمان نکروز استخوان سر ران

در حال حاضر در بالین از ترکیب پیوند سلول های بنیادی و عمل برداشتن فشار روی استخوان، به منظور ترمیم مناطق نکروزی استفاده می شود. با این وجود ، در تعداد قابل توجهی از بیماران از نظر ترمیم ناحیه نکروزی سر استخوان ران نتیجه مطلوبی حاصل نمی شود و به همین دلیل، تعیین عامل ناموفق بودن این رویکرد و یا ضعف این رویکرد بسیار مهم است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در پژوهش صورت گرفته بوسیله محققین در دانشگاه MIT، آن ها به بررسی ارتباط بین زنده مانی سلول های بنیادی و اثربخشی ترکیب سلول های بنیادی و برداشتن فشار روی استئونکروز سر استخوان پرداختند. در مجموع 30 بیمار مبتلا به استئونکروز سر استخوان ران ایدیوپاتیک (با علت ناشناخته) تحت عمل برداشتن فشار و تیمار با سلول های بنیادی اتولوگ قرار گرفتند. 9 ماه پس از عمل ، تست های انجام گرفته و تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI) درجات مختلفی از بهبودی را نشان داد.

 بر اساس این نتایج میزان ترمیم در گروه تیمار شده با سلول های بنیادی و برداشتن فشار، میزان ترمیم در مقایسه با گروه کنترل به میزان 62 درصد افزایش داشت. هم چنین فراساختار استخوانی شکل گرفته نیز در این گروه به مراتب بهتر بود.  هم چنین این مطالعه نشان داد که کیفیت سلولهای بنیادی پیوند شده ارتباط نزدیکی با تاثیر در درمان دارد و تعیین می کند که آیا نقص خود ترمیمی در ناحیه نکروتیک می تواند به نفع تقویت ترمیم و رسیدن به نتیجه درمانی مطلوب اصلاح شود یا خیر.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه