تاریخ انتشار: دوشنبه 29 آبان 1396
انتقال آدنوویروس ها با سلول های بنیادی می تواند رشد تومورهای کبدی را مهار کند

  انتقال آدنوویروس ها با سلول های بنیادی می تواند رشد تومورهای کبدی را مهار کند

محققین چینی در آکادمی علوم پزشکی تیان جین، یک رویکرد جدید ایمنوتراپی را برای مبارزه با تومورهای جامد ارائه کرده اند که نتایج امیدوار کننده ای را در شرایط in vivo نشان داده است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از bioinsight، این رویکرد جدید از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف انسان(HUMSCs) برای بهبود ژن درمانی های مبتنی بر ویروس و با هدف تخریب تومور استفاده کرده است. در این مطالعه محققین سلول های بنیادی مشتق از خون بند ناف را با ترکیبی از   AdCD3scfv و LentiR.E1A ترانسفکت کردند. AdCD3scfv از یک وکتور آدنوویروسی تشکیل شده است که ژن anti-CD3scfv حاصل از پروموتور آلفا فیتوپروتئین انسانی را وارد می کند. این استراتژی سلول های کارسینومای هپاتوسلولار را با مدیفه کردن آن ها برای بیان anti-CD3scfv هدف قرار می دهد. استفاده از مدل موشی برای تعیین کارایی این ژن درمانی نشان داد که سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف که مهندسی ژنتیک شده اند به جایگاه تومور رفته و در آن جا آدنوویروس مهندسی شده را تکثیر می کنند. سلول های بیان کننده anti-CD3scfv بوسیله لنفوسیت ها تجزیه می شوند. نتایج نشان داد که این رویکرد رشد تومورها را به طور قابل توجهی در موش ها سرکوب می کند. هر چند نتایج این مطالعه با استفاده از مدل جانوری موشی امیدوار کننده بوده است اما برای رسیدن به استفاده بالینی از این رویکرد نیازمند گذشت زمان و پژوهش های بیشتر است.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه