تاریخ انتشار: یکشنبه 31 فروردین 1393
بررسی میکرو RNA ها جدیدترین راه تشخیص انواع سرطان
عضو دانشکده پیراپزشکی شیراز

  بررسی میکرو RNA ها جدیدترین راه تشخیص انواع سرطان

عضو دانشکده پیراپزشکی شیراز از مطالعه بر روی میکرو RNA ها برای تشخیص بیماری های بدخیم خبر داد و گفت: هرعاملی که باعث شود بیان میکرو RNA ها دچار اختلال شود، سبب تاثیرگذاری در هدف آن ها می شود.
امتیاز: Article Rating
محمد اسماعیل خدمتی، کارشناس علوم آزمایشگاهی، عضو دانشکده پیراپزشکی شیراز در گفت و گو با خبرنگار  بنیان گفت: روش های مختلفی برای تشخیص لوسمی ها وجود دارد. خون محیطی، روش های سایتو شیمی، سایتو ژنتکیت و... از جمله این روش ها هستند.اما در ده سال گذشته یکی از روش هایی که کشف و بررسی شده است ، بررسی میکرو RNA و ارتباط آن با بروز بعضی لوسمی ها مانند سرطان  سرطان ریه، استخوان، سینه، پروستات و....است.زیرا میکرو  RNA ها انواع مختلفی دارند، در بروز انواع مختلف سرطان تاثیر گذار هستند.
این کارشناس علوم آزمایشگاهی با اشاره به اینکه  RNA های بدن به چند دسته مختلف تقسیم می شوند افزود:  بعضی از RNA ها به صورت کد شده هستند و قابلیت تبدیل شدن به پروتئین را دارند اما برخی دیگر این قابلیت را ندارند.میکرو RNA ها دسته ای هستند که قابلیت تبدیل شدن به پروتئین را ندارند به همین دلیل قادر هستند در بروز برخی بیماری ها مانند لوسمی ( سرطان) ،  دیابت، تمایز و تکثیر نقش داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که چه چیزی باعث تاثیر میکرو RNA ها در بروز سرطان می شود گفت: هرعاملی که باعث شود بیان این میکرو RNA ها دچار اختلال شود، سبب تاثیرگذاری در هدف آن ها می شود.به زبان ساده تر اگر بیان میکرو RNA ها افزایش پیدا کند، هنگامی که باید یک سلول در پروسه طبیعی بدن از بین برود،از بین نمی رود و میکرو RNA ها باعث تکثیر نامیرای سلول و در نتیجه بروز سرطان می شود.
عضو دانشکده پیراپزشکی شیراز  در پایان با تاکید بر اینکه این طرح در حال حاضر در ایران به صورت کاربردی نیست گفت:اما در کشورهای دیگر مانند آمریکا، آلمان، انگلیس و... از این روش استفاده می شود هرچند در مراحل ابتدائی هستند.
پایان مطلب/
 
ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه