تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 دی 1399
برنامه ریزی سفارشی سلول های بنیادی انسانی

  برنامه ریزی سفارشی سلول های بنیادی انسانی

سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) پتانسیل تبدیل شدن به طیف وسیعی از انواع مختلف سلول ها و بافت ها را دارند و به همین دلیل می توان از آن ها در تست های دارویی و هم به طور ایده آل برای سلول درمانی استفاده کرد. با این حال دستورالعمل تولید این سلول های بسیار پیچیده و مشکل است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، پژوهشگران مرکز درمان های بازساختی درسدن(CRTD) با همکاری محققین آمریکایی در دانشگاه هاروارد راهی را برای تولید آسان و سریع صدها نوع سلول مختلف از جمله نورون ها، بافت های پیوندی و سلول های عروق خونی از سلول های iPS و با استفاده از فاکتورهای رونویسی ارائه کرده اند.

در این پژوهش جدید آن ها با استفاده از فرایند غربالگری گسترده، مجموعا 290 پروتئین متصل شونده به DNA را شناسایی کرده اند که به طور سریع و موثر سلول های بنیادی را به سلول های هدف برنامه ریزی می کنند. آن ها با موفقیت نشان داده اند که در مورد هر نوع سلول تخصص یافته، تنها یک فاکتور رونویسی برای تولید نورون های تمایز یافته، بافت پیوندی، عروق خونی و سلول های گلیالی از سلول های بنیادی ظرف مدت چهار روز کافی است.

با استفاده از یک رویکرد اتوماتیک، محققین توالی DNA مربوط به فاکتور رونویسی مربوطه و سایر عناصر کنترل کننده را به ژنوم سلول های بنیادی وارد کردند. این فاکتور رونویسی می تواند بوسیله اضافه کردن کوچک مولکول ها فعال شود و موجب شود که برخی از سلول های بنیادی ترانسژن به سلول های تمایز یافته خاص تبدیل شوند. در ادامه می توان از طریق بیان مارکرهای خاص، سلول تمایز یافته حاصل را شناسایی کرد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه