تاریخ انتشار: شنبه 26 مهر 1399
ترکیب آنتی بیوتیک ها و سلول های بنیادی برای درمان موثر عفونت های استخوانی

  ترکیب آنتی بیوتیک ها و سلول های بنیادی برای درمان موثر عفونت های استخوانی

عفونت های استخوانی ناشی از ایملپنت ها به سختی درمان می شوند و معمولا نیازمند دوره های طولانی مصرف آنتی بیوتیک هستند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در مطالعه ای جدید، محققین در دانشگاه کانازاوا کشف کرده اند که عفونت های استخوانی ناشی از ایمپلنت ها می توانند به طور موثری بوسیله ترکیب آنتی بیوتیک ها و سلول های بنیادی بارگیری شده بوسیله آنتی بیوتیک درمان شوند.

شکستگی های استخوانی معمولا نیازمند ایمپلنت ها برای تثبیت شدن و بهبودی موثر استخوان شکسته هستند. با این حال، ایمپلنت ها می توانند عفونت های استخوانی خطرناکی مانند استئومیلیت را ایجاد کنند که تنها با مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک ها مدیریت می شوند که این امر نیز خود با محدودیت هایی مانند مقاوم شدن باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها همراه است. در این میان مطالعاتی هم نشان داده اند که سلول های بنیادی مزانشیمی دارای برخی از ویژگی های ضد میکروبی هستند.

در این پژوهش جدید، محققین ابتدا اثر سیپروفلوکساسین را روی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی بررسی کردند و مشاهده کردند که این سلول ها به صورت موثر و وابسته به زمان طی 24 ساعت اول تیمار شدن با این آنتی بیوتیک ها بارگیری شدند و سیپروفلوکساسین هیچ اثر منفی روی زنده مانی سلول ها نداشت. در ادام محققین فعالیت ضد میکروبی این سلول های بنیادی بارگیری شده با آنتی بیوتیک را در شرایط آزمایشگاهی بررسی کردند و مشاهده کردند که موجب کاهش معنادار رشد باکتری S.aureus شد که میکروب اصلی عامل عفونت های مربوط به ایمپلنت ها است. در ادامه محققین این رویکرد را در مدل های جانوری استئومیلیت تست کردند و مشاهده کردند که سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی و بارگیری شده با سیپروفلوکساسین به صورت موثری استئومیلیت و عفونت باکتریایی را کاهش دادند.

این مطالعه به وضوح نشان داده است که می توان سلول های بنیادی مزانشیمی را به طور موثری با آنتی بیوتیک ها بارگیری کرد و به این ترتیب اثرات ضد میکروبی را تقویت کرده و بر علیه عفونت های ناشی از ایمپلنت های استخوانی استفاده کرد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه