تاریخ انتشار: شنبه 19 فروردین 1396
تصمیم هوشمندانه خانواده کارن و درمان او با سلول بنیادی

  تصمیم هوشمندانه خانواده کارن و درمان او با سلول بنیادی

خانواده کارن شیوایی از بیماری فرزندشان و نحوه درمان او با استفاده از سلول های بنیادی خون بندناف که در بدو تولد در رویان ذخیره کردند؛ می گویند. کارن کودکی با بیماری آنمی آپلاستیک (کم کاری مغز استخوان) دچار بود و با عنایت خدا و با پیوند سلول های بنیادی بیماری او رو به بهبود است.
امتیاز: Article Rating

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه