تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 05 فروردین 1399
تغییرات عمده ای که در سلول های پوستی پستانداران طی بهبودی زخم اتفاق می افتد

  تغییرات عمده ای که در سلول های پوستی پستانداران طی بهبودی زخم اتفاق می افتد

تیمی از محققین از دانشگاه کالیفرنیا مروری اجمالی برای تغییرات عمده ای داشته اند که حین فرایند ترمیم زخم در سلول های بنیادی اتفاق می افتد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در این پژوهش جدید که تحت عنوان" Defining epidermal basal cell states during skin homeostasis and wound healing using single-cell transcriptomics " در مجله Cell Reports به چاپ رسیده است، محققین چهار وضعیت رونویسی جدید را در لایه قاعده ای اپیدرمی شناسایی کرده اند که بخشی از فرایند هموستازی اپی درمی است و به میزان زیادی نقش سلول های بنیادی را در فرایند بهبودی پوست نشان می دهد.

با استفاده از توالی یابی RNA تک سلولی همراه با RNAScope و تصویربرداری فلورسنت، این تیم تحقیقاتی سه وضعیت غیر تکثیری و یک وضعیت تکثیری را در سلول های قاعده ای در پوست در حال هموستازی شناسایی کرده اند که از نظر متابولیکی متفاوت بودند و از نظر مکانی و فضایی نیز طی اپی تلیالی شدن مجدد زخم مجزا هستند. به موجب این فرایند پرده های موکوسی و پوست، سلول های اپی تلیالی سطحی آسیب دیده یا از دست رفته در زخم را جایگزین می کنند.

حفظ بافت اپی تلیالی بوسیله سلول های بنیادی موجود در پوست صورت می گیرد و دینامیک تکثیر و تمایز این سلول ها از ملزومات هموستازی و بازسازی پوست است.

از آن جایی که درک ما از دینامیک سلولی مختص بافت در شرایط درون تنی محدود است، یافتن اطلاعات  بیشتر در این زمینه می تواند منجر به راهکارهای درمانی در آینده برای زخم های مزمن و دیابتی و ... شود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه