تاریخ انتشار: دوشنبه 06 بهمن 1399
تهاجم عصبی SARS-CoV-2 به مغز انسان و موش

  تهاجم عصبی SARS-CoV-2 به مغز انسان و موش

هر چند COVID-19 را در اصل یک بیماری تنفسی می دانند اما SARS-CoV-2 چندین اندام از جمله سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد اما هنوز عواقب این امر به طور کامل مشخص نیست.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در پژوهشی جدید اریک سانگ و همکارانش در دانشگاه Yale از رویکردهای مستقل و مختلفی برای شناسایی ظرفیت SARS-CoV-2 برای آلوده کردن مغز استفاده کرده اند. ابتدا آن ها از ارگانوئیدهای مغزی انسانی استفاده کردند و شواهد واضحی دال بر تغییرات متابولیک در نورون های آلوده شده و نورون های مجاور آن ها مشاهده کردند. با این حال، هیچ شواهدی برای پاسخ های اینترفرون نوع یک تشخیص داده نشد. آن ها نشان دادند که آلوده شدن عصبی می تواند از طریق بلوک کردن ACE2 با آنتی بادی یا استفاده از مایع مغزی نخاعی بیماران مبتلا به COVID-19 صورت گیرد.

در بخش بعدی مطالعه، آن ها از موش هایی که ACE2 انسانی را بیان می کردند استفاده کردند و تهاجم عصبی SARS-CoV-2 در شرایط درون تنی را نشان دادند. در نهایت،در اتوپسی بیمارانی که به دلیل COVID-19 فوت کرده بودند، محققین SARS-CoV-2 را در نورون های قشری نیز مشاهده کردند و به مشخصه های پاتولوژیک مربوط به عفونت و مرتبط با نفوذ سلول های ایمنی رسیدند.

این نتایج نشان دهنده ظرفیت ویروس کرونا برای تهاجم به بافت عصبی است و به نظر می رسد که این ویروس می تواند به طور مستقیم این بافت را درگیر کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه