تاریخ انتشار: شنبه 29 شهریور 1399
تولید ارگانوئیدهای قلبی سه بعدی

  تولید ارگانوئیدهای قلبی سه بعدی

محققین دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو از سلول های بنیادی جنینی موش برای مهندسی ارگانوئیدهای قلبی سه بعدی دارای عملکرد که قلب در حال تکوین را تداعی می کنند استفاده کرده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، تکوین قلب در شرایط درون تنی یا در بدن موجود زنده یک فرایند پیچیده است که تقلید آن در شرایط آزمایشگاهی بسیار مشکل است. در مطالعه ای جدید محققین دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو(TMDU) ارگانوئیدهای قلبی سه بعدی دارای عملکردی را از سلول های بنیادی جنینی موش تولید کرده اند که قلب در حال تکوین را به خوبی شبیه سازی می کند.

قلب از لایه های متعدد بافتی و انواع مختلف سلول ها از جمله عضلات قلبی، سلول های بافت پیوند و سلول های اندوتلیالی عروق تشکیل شده است. این سلول ها عملکرد صحیح قلب را تضمین می کنند. برخلاف عملکرد به ظاهر ساده، قلب یک اندام پیچیده با ساختاری پیچیده تر است و در این پژوهش جدید محققین سعی داشته اند که پیام رسانی های مولکولی طی تکوین قلب را مشخص کنند و ارگانوئیدهای قلبی را تولید کنند که بتوانند به کمک آن ها این پیام رسانی های مولکولی را شناسایی کنند. به این منظور آن ها فاکتورهای دخیل در تکوین درون تنی قلب را بررسی کردند و دریافتند که فاکتور FGF4 و مجموعه ای شامل پروتئین های لامینین و انتاکنین(کمپلکس LN/ET) که در قلب جنینی بیان می شوند برای تولید ارگانوئیدهای قلبی شبیه با قلب جنینی الزامی و کافی هستند. در واقع، سلول های بنیادی جنینی موشی که در معرض FGF2 و LN/ETقرار گرفتند شباهت قابل توجهی را از نظر آنالیزهای مولکولی و ساختاری با قلب در حال تکوین داشتند.

به عقیده محققین این ارگانوئیدهای قلبی می توانند اطلاعات مناسبی را در مورد تکوین، فیزیولوژی و پاتولوژی قلب ارائه دهند و ابزار مناسبی برای مطالعات دارویی و غربالگری های دارویی باشند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه