تاریخ انتشار: دوشنبه 21 مهر 1399
جفت اولین بافتی که در طی تکوین تخصصی می شود

  جفت اولین بافتی که در طی تکوین تخصصی می شود

اولین مراحل تکوین جفتی چندین روز قبل از این که جنین شروع به شکل گیری کند رخ می دهد. یافته های پژوهشی که اخیرا صورت گرفته است اهمیت تکوین طبیعی و سالم جفت در بارداری را نشان داده است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در پژوهشی که اخیرا در Nature به چاپ رسیده است محققین به مسیرهای زیستی فعال در جنین انسانی در طی اولین روزهای تکوین توجه کرده اند تا اولین مراحل تخصصی شدن سلول ها و بدست آوردن عملکرد های اختصاصی را در جنین های اولیه مورد بررسی قرار دهند. آن ها مشاهده کرده اند که مدت کوتاهی بعد از لقاح سلول ها شروع به تقسیم می کند و برخی از این سلول ها به یکدیگر می چسبند. این امر شروع کننده آبشاری از وقایع مولکولی است که شروع کننده تکوین جفت است. مجموعه ای از سلول های تغییر شکل می دهند و به نوعی قطبی می شوند و این امر موجب تبدیل شدن آن ها به سلول های پیش ساز جفتی می شود که پیش ساز سلول های تخصص یافته جفت نیز محسوب می شوند و از طریق بیان ژن ها و پروتئین هایی که با سایر سلول های جنین متفاوت هستند مشخص می شوند.

به گفته کتی نیاکان از سرپرستان تیم تحقیقاتی این مطالعه در انستیتو فرانسیس کریک، اگر مکانیسم  های مولکولی دخیل اولین وقایع تخصصی شدن در جنین(تشکیل جفت) به خوبی کشف شود، می تواند کاربردهای بسیار مهمی در فناوری های کمک تولید مثلی داشته باشد. در واقع در صورتی که جفت به خوبی شکل نگیرد، عواقب منفی برای جنین در حال تکوین خواهد داشت و در نتیجه جنین نمی تواند لانه گزینی مناسبی نیز داشته باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه