تاریخ انتشار: شنبه 31 فروردین 1398
جوان سازی مجدد سلول های پیر به درمان استئوآرتریت از طریق ژن درمانی کمک می کند

  جوان سازی مجدد سلول های پیر به درمان استئوآرتریت از طریق ژن درمانی کمک می کند

پیری یک ریسک فاکتور برای ابتلا به استئوآرتریت(OA) محسوب می شود که یک بیماری مزمن است که با تخریب غضروف مفصلی مشخص می شود و منجر به درد و ناتوانی های فیزیکی می شود. سلول های بنیادی مزانشیمی پیر(hMSCs) در بافت های غضروفی جداسازی شده از بیمارانی که از استئوآرتریت رنج می برند شناسایی شده اند. این سلول ها می توانند هدف درمانی مهمی برای ممانعت از تخریب بافت باشند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalnewstoday، در مطالعه ای جدید که در Cell Reports به چاپ رسیده است، محققین گزارش کرده اند که یک فاکتور پروتئینی به نام CBX4 می تواند به درمان استئوآرتریت در موش کمک کند. این محققین در آکادمی علوم چین(CAS) دریافته اند که CBX4 از طریق تنظیم معماری و عملکرد هسته ای از سلول های بنیادی مزانشیمی پیر(hMSCs) محافظت می کنند. به طور مهم تر، بیش بیان CBX4 تکوین استئوآرتریت در موش ها را کاهش می دهد و همین امر CBX4 را به عنوان یک هدف در مداخلات درمانی علیه اختلالات مربوط به پیری معرفی می کند. CBX4 جزئی از کمپلکس پروتئینی PRC1 است که نقش مهمی را در تنظیم هویت سلول از طریق خاموش کردن ژن بازی می کند. پروتئین CBX4 در سلول های بنیادی مزانشیمی پیر کاهش پیدا می کند و ناک اوت کردن آن در سلول های بنیادی مزانشیمی طبیعی منجر به ناپایداری هتروکروماتین هسته ای، تقویت بیوژنز ریبوزومی و ترجمه افزایش یافته پروتئین و تسریع پیری سلول می شود.

در مجموعه این یافته ها حاکی از نقش مهم CBX4 در هموستازی هسته ای در سلول های بنیادی مزانشیمی در حال پیر شدن است و می تواند راهگشای مسیری برای ممانعت از تحلیل رفتن سلول های بنیادی طی پیری و هدفی برای اختلالات مربوط به پیری باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه