تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 آبان 1399
دلیل تنوع سلول های بنیادی و پیش ساز عصبی در طی تکوین مغزی چیست؟

  دلیل تنوع سلول های بنیادی و پیش ساز عصبی در طی تکوین مغزی چیست؟

سلول های بنیادی و پیش ساز در طی تکوین اولیه مغز تنوعی را نشان می دهند که احتمالا به پیچیدگی عصبی در قشر مغز بالغ در مراحل بعدی نسبت داده شود.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، قشر مغز در مراحل اولیه تکوین مغز شکل می گیرد و جایگاه شناخت، رفتارهای اجتماعی و کنترل حرکات ما است. در حالی که به خوبی مشخص شده است این ناحیه آناتومیک دارای تنوع سلولی بالایی است اما این که این تنوع چگونه ایجاد می شود هنوز به خوبی مشخص نشده است.

مطالعات گذشته نشان داده اند که نورون ها از کلاس های مختلفی از سلول های بنیادی و پیش ساز قشری مشتق می شوند و ویژگی های عملکردی مختلفی را نشان می دهند. اما در مطالعه صورت گرفته در دانشگاه Yale محققین ایده های جدیدی را در مورد تکوین مغز ارائه داده اند که می توانند اثر قابل توجهی روی مراقبت بالینی بیماری های تکوینی عصبی در آینده داشته باشند. با استفاده از مدل های پیش بالینی، محققین توانسته اند گروه های بی شماری از سلول های بنیادی و پیش ساز قشری با پروفایل های بیان ژنی مجزا را شناسایی کرده اند. هم چنین آن ها دریافته اند که این سلول ها نشانه های اولیه از تنوع رده ای را نشان دادند که احتمالا بوسیله تحریک رونویسی صورت می گیرد؛ فرایندی که به موجب آن یک سلول مادری RNA را تولید می کند که آن را به سلول های دختری منتقل می کند تا بعدا بتواند پروتئین تولید کند.

با استفاده از روش های جدید بازسازی مسیر، محققین جریان های تکوینی مجزایی را شناسایی کرده اند که انواع سلول های پیش ساز را به نورون های تهییجی ویژه مرتبط می سازد. بعد از مقایسه داده های موجود از مدل های پیش بالینی با داده های سلولی انسانی، شباهت های قابل توجهی مشاهده شد که از جمله آن ها می توان حضور هم زمان سلول های گلیالی شعاعی قاعده ای(bRGCs) در هر دو گونه را ذکر کرد، سلول های پیش ساز مهمی که تاکنون تصور می شد تنها در مغز پریمات ها وجود دارند. این نتایج؛ نظری های اولیه دال بر این که تنوع اولیه سلول های بنیادی و پیش ساز، زمینه را برای ایجاد تنوع عصبی در مراحل بعدی زندگی فراهم می آورند را مورد تایید قرار می دهد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه