تاریخ انتشار: پنجشنبه 22 آبان 1399
دمای سرد موجب بهبود پیوند سلول های بنیادی خون ساز می شود

  دمای سرد موجب بهبود پیوند سلول های بنیادی خون ساز می شود

در مقایسه با مغز استخوان و خون محیطی، تعداد اندکی سلول بنیادی خون ساز در نمونه های خون بند ناف وجود دارد که همین امر استفاده از آن ها به عنوان یک منبع فوری و سهل الوصول برای پیوند سلول های بنیادی خون ساز را محدود می کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، مطالعات اخیر بوسیله دکتر بروکسمیر و کاپیتانو در دانشگاه ایندیا استراتژی های مختلفی را برای افزایش تعداد سلول های بنیادی خون ساز در خون بند ناف ارائه کرده است؛ به این امید که نتایج پیوند این سلول ها بهبود یابد. استفاده از هیپوکسی، تقلید شرایط هیپوکسی و ترکیبات آنتی اکسیدان و یا تنظیم کننده های اپی ژنتیکی همگی در افزایش شمار این سلول ها در نمونه های خون بند ناف امیدوار کننده نشان داده اند، با این حال این رویکردها دارای محدودیت هایی است که استفاده از آن ها را مشکل می سازد.

اخیرا این محققین نشان داده اند که دما نیز روی تعداد سلول های بنیادی خون ساز موجود در خون بند ناف اثرگذار است. آن ها نشان داده اند که فرایند جمع آوری خون بند ناف در دماهای پایین موجب افزایش تعداد سلول های بنیادی خون ساز دارای عملکرد می شود. در این مطالعه آن ها نمونه های خون بند ناف را در دمای 4 درجه سانتیگراد جداسازی کردند و در کمال شگفتی مشاهده کردند تعداد سلول های بنیادی خون ساز از نظر فنوتیپی مشخص به میزان معناداری افزایش یافت و این در حالی بود که تغییری در تعداد پیش سازهای چند توان یا پیش سازهای بالغ رخ نداد. هم چنین مشخص شد که تعداد سلول های بنیادی خون ساز دارای عملکرد نیز افزایش یافت که این امر از طریق افزایش میزان موفقیت پیوند آن ها به موش های ناقص از نظر ایمنی مشخص شد.

محققین استفاده از دمای پایین را یک رویکرد مقرون به صرفه، آسان، از نظر بالینی بدون مشکل و فاقد هر گونه محدودیت برای جمع آوری سلول های بنیادی خون ساز از نمونه های خون بند ناف معرفی کرده اند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه