تاریخ انتشار: شنبه 07 تیر 1399
دو کوچک مولکول بالقوه که رشد تومور را در سرطان های متعدد سرکوب می کنند

  دو کوچک مولکول بالقوه که رشد تومور را در سرطان های متعدد سرکوب می کنند

محققین در City of Hope دو کوچک مولکول بالقوه را شناسایی و تولید کرده اند که به نظر می رسد می تواند رشد تومور را در سرطان متعدد از جمله آن هایی که به درمان های استاندارد مقاومت نشان می دهند، سرکوب کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، این دو کوچک مولکول به نام های CS1(بیسانترن) و CS2(برکوئینار)، مهار کننده های سرطان هستند که بخشی از پروتئینی موسوم به نام "پروتئین مربوط به توده چربی و چاقی" یا به طور اختصاری FTO محسوب می شوند که نقش حیاتی را در تکوین و پیشرفت سرطان بازی می کند که این امر بدوا از طریق تنظیم سلول های بنیادی سرطانی و تهاجم ایمنی است. به عبارت دیگر، FTO رشد، خودنوزایی، متاستاز و فرار سلول های سرطانی از سیستم ایمنی را پیش می برند.

استفاده از این مهار کننده های کوچک مولکول سرطان، در کشتن سلول های بنیادی لوکمیایی موجود در لوکمیای میلوئید حاد حداقل 10 برابر موثرتر عمل کرده است. به عقیده محققین، می توان در آینده ای نزدیک از این دو ترکیب به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل درمانی مانند شیمی درمانی، ایمنی درمانی و پرتو درمانی برای درمان بیماران مبتلا به سرطان های با FTO بالا مانند لوکمیای میلوئید حاد استفاده کرد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه