تاریخ انتشار: دوشنبه 22 آذر 1395
ردیابی تکوین و رفتار سلول های بنیادی خونی منفرد

  ردیابی تکوین و رفتار سلول های بنیادی خونی منفرد

انستیتو سلول های بنیادی هاروارد(HSCI) از یک تکنیک رنگی و نشاندار کننده سلولی برای ردیابی تکوین سیستم خونی و ردیابی رده های سلول های خونی بالغی که از طریق شبکه های عروقی وسیع حرکت می کنند و در نهایت به نزد سلول های بنیادی والدیشان در مغز استخوان برمی گردند استفاده کرده اند. این یافته ها می تواند به درک تکوین خون و بیماری های خونی کمک کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، تکنیک مورد استفاده در این مطالعه شامل کد کردن چندین رنگ از پروتئین های فلورسنس درون DNAی سلول ها است. همان طور که ژن ها درون سلول ترکیب می شوند، سلول ها رنگ منحصربفردی را برای کد ژنتیکی شان نشان می دهند. برای سلول های بنیادی خونی، این رنگ ها تبدیل به یک مشخصه ژنتیکی می شوند که به سلول های دختری نیز منتقل می شوند. برای مثال، سلول های بنیادی صورتی تنها سلول های خونی صورتی رنگ را تولید می کنند. در این مطالعه جدید دکتر اسکادن و همکارانش دریافتند که در موش، سلول های بنیادی منفرد خونی دارای مجموعه تولید خونی خاص و محدودی هستند. با استفاده از این مطالعه محققین نشان داده اند که سلول های بنیادی پاسخ های کنترل شده ای دارند و این گونه نیست که یک سلول بنیادی بتواند همه انواع سلول های خونی را بوجود بیاورد. این مطالعه نشان داده است که سلول های بنیادی دارای حافظه از پیش تعیین شده ای هستند که رفتار آن ها را تعیین می کند. در واقع این حافظه در اپی ژنوم آن ها حک شده است.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه