تاریخ انتشار: یکشنبه 25 آذر 1397
روشی جدید برای مطالعه موثرتر ALS

  روشی جدید برای مطالعه موثرتر ALS

بیماری مخرب عصبی ALS منجر به مرگ نورون های حرکتی و فلجی می شود. با این حال، مدتی قبل از این که سلول ها بمیرند، آن تماس شان با عضلات را از دست می دهند به این دلیل که آکسون هایشان آتروفی می شود.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، محققین انستیتو کارولینسکا روشی را طراحی کرده اند که به طور اساسی توانایی مطالعه آکسون ها را بهبود می بخشد و می تواند به درک بهتر پاتولوژی پشت ALS کمک کند.

همه نورون ها دارای زوائد شبه فیبری موسوم به آکسون هستند و آکسون های مربوط به نورون های حرکتی می توانند بی نهایت طویل بوده و از طناب نخاعی به عضلات دست ها و پاها کشیده شوند. در بیماری ALS، نورون های حرکتی می میرند و به دلیل این که آکسون های آن ها که در تماس با عضلات هستند به تدریج به طور کامل آتروفی می شوند، عملکردشان را نیز از دست می دهند. بوسیله ارزیابی RNA سلولی، کشف ژن هایی که در این شرایط خاموش و روشن می شوند ممکن خواهد بود. در این راستا، محققین انستیتو کارولینسکا روشی موسوم به Axon-seq را ایجاد کرده اند که نسبتا ارزان، ساده و بسیار حساس می باشد و می تواند آنالیز دقیقی از شرایط مولکولی آکسون ها در شرایط سلامتی و بیماری ارائه دهد. استفاده از این روش برای ارزیابی نورون های حرکتی تولید شده از سلول های بنیادی موشی و انسانی نشان داد که RNAی موجود در آکسون ها با آن چه در جسم سلولی نورون ها وجود دارد کاملا متفاوت است. ارزیابی ترانسکریپتوم نورون های حرکتی بیماران مبتلا به ALS نیز نشان داد که این نورون ها دارای ورژن جهش یافته ای از ژن SOD1 هستند که منجر به ALS می شود و پروفایل RNAی آکسون نورون های حرکتی این بیماران نیز با سلول های سالم متفاوت است. استفاده از این روش Axon-seq منجر به شناسایی ژن های بسیاری شده که برای عملکرد طبیعی آکسون و ارتباط آن با عضلات حیاتی هستند اما در ALS تنظیمات آن ها دچار مشکل می شود. بسیاری از این ژن ها می توانند اهدافی برای طراحی درمان در آینده باشند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه