تاریخ انتشار: یکشنبه 25 آبان 1399
سطح پایین اکسیژن موجب تقویت درمان با سلول های T می شود

  سطح پایین اکسیژن موجب تقویت درمان با سلول های T می شود

لنفوسیت های T از سلول های بنیادی موجود در مغز استخوان منشا می گیرند؛ با این حال، تمایز نهایی و بلوغ آن ها در غده تیموس صورت می گیرد. از آن جایی که سطح اکسیژن در تیموس پایین تر از مغز استخوان است، محققین دانشگاه ایندیانا تصمیم گرفتند اثر غلظت های پایین اکسیژن(کمتر از 5 درصد) را روی لنفوسیت های T کشت شده در شرایط آزمایشگاهی بررسی کنند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal،در مطالعه ای جدید دکتر شین و همکارانش در دانشگاه ایندیانا گزارش کرده اند که کشت سلول های بنیادی/پیش ساز خون ساز تحت شرایط هیپوکسی و تقلید نیچ تیموس و در حضور آنتی اکسیدان اسید آسکوربیک موجب تقویت تولید سلول های پیش ساز لنفوسیت T و بلوغ لنفوسیت T در سیستم های کشت ارگانوئیدی می شود.

نتایج نشان داد که غلظت های نسبتا پایین و البته فیزیولوژیک اکسیژن می تواند موجب افزایش متعهد شدن سلول های بنیادی خون ساز مشتق از خون بند ناف و تمایز سلول های پیش ساز خون ساز به سلول های پیش ساز لنفوسیتی طی مدت دو هفته می شود. نتایج نشان داد که اضافه شدن اسید آسکوربیک(ویتامین C) موجب تقویت تولید سلول های T بالغ می شود.

به عقیده محققین این امر موجب تقویت تولید سلول های T قابل پیوند برای بیماران می شود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه