تاریخ انتشار: دوشنبه 14 مهر 1399
سلول درمانی اتولوگ برای پوست انسانی پیر شده

  سلول درمانی اتولوگ برای پوست انسانی پیر شده

پیر شدن پوست شامل تجمع فیبروبلاست های پیر، اختلال در هموستازی ماتریکس خارج سلولی(ECM) و کاهش سنتز کلاژن است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، برای ارزیابی موثر بودن سلول درمانی روی پوست های پیر، محققین از سلول های اتولوگ مشتق از غلاف درمی فولیکول استفاده کردند. برای هر فرد، چهار ناحیه از پوست  به صورت یک تا سه بار در ماه و به صورت درون درمی مورد تزریق قرار گرفتند. ارزیابی های اولیه حاکی از عدم وجود هر گونه عوارض جانبی برای افراد بود. در گام بعد و چهار هفته بعد از تزریق سلول، بیان ژن های مربوط به هموستازی ماتریکس خارج سلولی نیز در بیوپسی های گرفته شده از افراد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده افزایش بیان ژن های TGFβ1، COL1A1، COL1A2، COL3A1 و لومیکان بود. به عقیده محققین این سلول درمانی و سلول های مشتق از فولیکول مو به خوبی به وسیله افراد قابل تحمل بودند و این سلول درمانی موجب بهبودی هموستازی ماتریکس خارج سلولی شد که خود می تواند عامل موثری برای جلوگیری از پیری پوست باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه