تاریخ انتشار: یکشنبه 25 آبان 1399
سلول درمانی اختلالات قشر مغز در کشت های ارگانوتیپیک انسانی

  سلول درمانی اختلالات قشر مغز در کشت های ارگانوتیپیک انسانی

مطالعات احیر در دانشگاه لوند سوئد نشان داده است که پیوند سلول های بنیادی نورو اپی تلیالی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) به مغز مدل رتی سکته مغزی منجر به بهبودی نواقص حسی و حرکتی می شود. اما اثر این نورون های مشتق از سلول های iPS روی قشر مغز انسانی ناشناخته است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در پژوهشی جدید بوسیله این محققین آن ها به بررسی برهمکنش های بین سلول های بنیادی شبه نورواپی تلیالی مشتق از سلول های iPS و کشت برش های ارگانوتیپیک مشتق از قشر مغز بالغین پرداخته اند. نتایج این هم کشتی نشان داد که نورون های مشتق از سلول های iPS به درون شبکه های عصبی مربوط به برش های بافتی تلفیق شدند و با آن ها ارتباط برقرار کردند. در این هم کشتی که به مدت هشت هفته طول کشید، تلفیق شدن نورون های مشتق از سلول های iPS هیچ گونه تراتوما یا تشکیل تومور را نشان نداد که این می تواند حاکی از بی خطر بودن این سلول ها برای سلول درمانی مغز باشد.

استفاده از روش های بررسی عملکردی بودن این نورون های مشتق از iPSCs نیز نشان داد که این سلول ها مشخصه های نورون های بالغ را نشان می دهند و سیناپس های ورودی و خروجی دارای عملکردی را با نورون های قشری موجود در برش بافتی انسانی شکل می دهند و به خوبی با شبکه عصبی میزبان تلفیق می شوند.

این مطالعه شواهدی ارائه کرده است که نورون های مشتق از  iPSCs می توانند گزینه مناسبی برای استفاده بالینی و درمان اختلالات مغزی مانند سکته مغزی باشند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه