تاریخ انتشار: شنبه 05 مهر 1399
سلول های بنیادی مهندسی شده ای که قابلیت فرار از دست سیستم ایمنی را دارند

  سلول های بنیادی مهندسی شده ای که قابلیت فرار از دست سیستم ایمنی را دارند

سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSCs) به دلیل این که قادر به تبدیل شدن به همه انواع سلول های بدن را دارند، امیدواری زیادی را در زمینه پزشکی بازساختی ایجاد کرده اند؛ اما این پتانسیل به دلیل توانایی بدن در رد سلول ها یا بافت های آلوژن(از فرد دیگر) به میزان زیادی قابل استفاده نیست. به همین دلیل محققین همواره به دنبال راهی برای تولید بافت ها و سلول هایی بوده اند که بتوانند سیستم ایمنی بدن را دور بزنند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در پژوهشی جدید محققین گزارش کرده اند که توانسته اند مجموعه ای کلیدی از پروتئین های سطح سلول های بنیادی پرتوان را با استفاده از مهندسی ژنتیک ویرایش کنند. این پروتئین ها دلیل شناخته شدن این سلول ها بوسیله سیستم ایمنی و رد پیوند هستند و با مهندسی کردن آن ها می توان امیدوار بود که سیستم ایمنی بدن آن ها را شناسایی نکند.

این محققین در دانشکده پزشکی Tongji از پتانسیل مولکول های HLA غیر کلاسیک که اهداف اصلی رد پیوند آلوژن را کد می کنند برای ساخت  سلول های بنیادی پرتوان انسانی هیپوایمنوژن استفاده کرده اند. استراتژی آن ها نه تنها کاهش اسلحه های رد ایمنی اصلی یعنی سلول های T( به طور ویژه سلول های CD8+T)، سلول های کشنده ذاتی(NK cells) و سلول های ارائه کننده آنتی ژن، بلکه کاهش تماس های سلولی شروع کننده واکنش ایمنی محیط آلوگرافت نیز بوده است. در این استراتژی آن  ها با استفاده از فناوری ویرایش ژنوم CRISPR/Cas9 به ناک اوت کردن بتا 2-میکروگلوبولین پرداختند. فقدان بیان این مولکول در سطح منجر به عدم شناسایی سلول ها بوسیله سلول های ایمنی می شود و در نتیجه آن ها از سیستم ایمنی مصون خواهند ماند. این سلول های بنیادی پرتوان انسانی مهندسی شده می توانند ابزار مناسبی برای سلول درمانی باشند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه