تاریخ انتشار: شنبه 27 اسفند 1390
سیستم ایمنی بدن انسان می تواند در موش ها تکثیرشود

  سیستم ایمنی بدن انسان می تواند در موش ها تکثیرشود

این فرایند با پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان انسان، همراه با یک میلیمترمکعب از بافت تیموس فرد به یک موش دارای نقص سیستم ایمنی آغاز می شود. تیموس عضوی ازسیستم ایمنی بدن است و نمونه ای از آن در کپسول کلیه موش، که یک غشای نازک اطراف کلیه است  کاشته می شود.
امتیاز: Article Rating
به گزارش بنیان به نقل از gizmag.com ، از آنجا که سیستم ایمنی هر کسی متفاوت است، پیش بینی مطلق اینکه هر فرد چگونه به یک داروی خاص واکنش نشان می دهد غیر ممکن است. با این حال، درآینده نه چندان دور، بیماران درمعرض خطر ممکن است از موش های تغییریافته که دارای یک کپی از سیستم ایمنی بدن بیمارهستند استفاده کنند.  داروها می تواند ابتدا برروی موش آزمایش شوند و اگرعوارضی جانبی نشان نداد شخص می تواند آنها را دریافت کند. اگر فرد بیماری خود ایمنی داشته باشد، این موش ها نیزمی توانند بینش ارزشمندی برای درمان آن فراهم کنند. یک تیم به رهبری Megan Sykes  ، دردانشگاه کلمبیا به تازگی روش ایجاد چنین موش هایی با سیستم ایمنی شخص را توسعه داده اند.
این فرایند با پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان انسان، همراه با یک میلیمترمکعب از بافت تیموس فرد به یک موش دارای نقص سیستم ایمنی آغاز می شود. تیموس عضوی ازسیستم ایمنی بدن است و نمونه ای از آن در کپسول کلیه موش، که یک غشای نازک اطراف کلیه است  کاشته می شود.
موش ها به مدت شش تا هشت هفته انکوبه شده، طی این زمان با سلول های بنیادی انسان، که درجریان خون موش درگردش است، سلول دارمی شوند.
این موش ها به نوبه خود دارای تعدادی از انواع سلول های ایمنی انسان شده و در نتیجه یک سیستم ایمنی قوی ومتنوع انسان مطابق با فرد دهنده ایجاد می شود.
تلاش های محققان قبلی موفق به ایجاد یک سیستم ایمنی کاملی نشده و یا با رد سیستم ایمنی موش مواجه شده بودند.
علاوه بر پاسخ به داروها ی مورد استفاده برای آزمایش، موش دارای سیستم ایمنی شخص می تواند نقش کلیدی در توسعه ایمنوتراپی منحصر به فرد داشته باشد. این به بیماران اجازه مبارزه موفق تربا عفونت یا سرطان، یا پذیرش بافت پیوندی را می دهد.
علاوه بر این، دکتر Sykes قصد دارد با استفاده ازاین موش ها به تحقیق دیابت نوع 1 پرداخته ومشخص کند که سیستم ایمنی بدن بیماران مبتلا به دیابت با افراد غیر دیابتی قبل از پیشرفت بیماری چه تفاوت هایی دارد.
پایان مطلب/
ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه