تاریخ انتشار: پنجشنبه 25 اسفند 1390
شناسایی یک ژن با دو ویژگی متضاد در سرطان

  شناسایی یک ژن با دو ویژگی متضاد در سرطان

آیا یک ژن به طور همزمان می تواند  هم به عنوان فاکتور سرکوب کننده  وهم القا کننده رشد سرطان عمل نماید.
امتیاز: Article Rating
به گزارش بنیان به نقل از medicalxpres، محققان اسپانیایی مرکز ملی تحقیقات سرطان، یک ژن را با این خاصیت دو گانه کشف و شناسایی کرده اند و گمان می رود  که بسیاری از اعمال این ژن در این دو مسیر کاملا مشترک باشد.

Fernández-Capetillo یکی از نویسندگان این مطالعه معتقد است که ژن Chk1 به عنوان عامل حفاظت کننده ژنوم در برابر عوامل جهش زا عمل کرده واز آن به عنوان فاکتور ضد توموری یاد می کند.

این تیم هم چنین اثرات افزایش کپی های این ژن را در عملکرد ضد توموری Chk1 در مدل موشی با استفاده از سه نسخه از ژن به جای استفاده از 2 نسخه مورد بررسی قرار داد.

بررسی ها ونتایج آزمایش هانشان داد افزایش یک کپی از ژن Chk1احتمال ابتلای موش به سرطان را به طور جالب توجهی افزایش داده بود.

نقش دوگانه Chk1
Fernández Capetillo می گوید: در ابتدا، Chk1 با محدود کردن جهش های خود بخودی در سلول ها مانع ایجاد تومور می شود. اما با این حال در تومورهای پیشرفته DNA  سلول به شدت دچار آسیب می شود. در این شرایط  Chk1 وارد تومور شده تا از آسیب بیشتر به ژنوم جلوگیری به عمل آورد.
 López-Contreras  یکی دیگر از اعضای این تیم تحقیقاتی می گوید: ممکن است حضور یک فاکتور حفاظتی  مانند Chk1 به عنوان یک عامل مناسب در کاهش اختلالات  در ژنوم عمل کرده وسبب رشد تومور گردد.

این مطالعه  به نوعی بیانگر این واقعیت است که از  کار افتادن ژن های محافظ می تواند به عنوان فاکتوری موثر در کنترل تومورها وسرطان  عمل نماید .
پایان مطلب/
ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه