تاریخ انتشار: دوشنبه 19 آبان 1399
صفحات سلولی مهندسی شده برای ترمیم اسیب های قلبی

  صفحات سلولی مهندسی شده برای ترمیم اسیب های قلبی

طبق آمار انجمن قلب آمریکا، در سال های اخیر بیماری های قلبی دلیل اصلی مرگ در سراسر جهان بوده است. طی حمله قلبی یا انفارکته میوکاردی، مسدود شدن شریان ها منجر به محرومیت بافت های قلب از اکسیژن می شود که با مرگ سلول های قلبی، اختلال در عروق خونی و التهاب همراه است.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در پژوهشی جدید محققین وصله ها یا تکه های قلبی دارای عروق مهندسی شده را تولید کرده اند که ریکاوری مدل های جانوری حملات قلبی را بهبود بخشیده است. پیش از این دکتر چنگ و همکارانش وصله های قلبی پیش رگزایی شده ای را تولید کرده بودند که حاوی ریز عروق های مهندسی شده در ژل های مهندسی شده حامل سلول های استرومایی قلبی بودند. زمانی که این وصله های قلبی به مدل های رتی انفارکته میوکاردی پیوند شدند، فاکتورهای رشدی را ترشح کردند که موجب رشد مجدد عضلات قلبی و عروق خونی شد. در پژوهشی جدید، محققین سعی داشته اند این وصله ها را در رت ها و هم چنین خوک ها که دارای سیستم قلبی عروقی شبیه انسان هستند نیز تست کنند.

در مورد رت ها، وصله های قلبی مهندسی شده به این جانوران ایمپلنت شد و چهار هفته بعد مشاهده شد که بافت اسکار کمی در آن شکل گرفته است و با افزایش عضلات قلبی، عملکرد پمپاژی قلب نیز بهبود یافت. در مورد خوک ها نیز هم نتایج مشاهده شد. این در حالی بود که وجود این وصله های قلبی موجب افزایش فراخواندن پیش ساز های قلبی به ناحیه اسیب دیده شد که با رشد عروق خونی جدید، کاهش مرگ سلولی و سرکوب التهاب همراه بود.

به عقیده محققین این رویکرد می تواند در آینده ای نزدیک برای آسیب های قلبی انسانی مورد استفاده قرار گیرد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه