تاریخ انتشار: شنبه 13 دی 1399
قابلیت حرکتی تروفوبلاست در هیدروژل ژلاتین

  قابلیت حرکتی تروفوبلاست در هیدروژل ژلاتین

سلول های تروفوبلاست که بلاستوسیست در حال تکوین را در اوایل بارداری در بر می گیرد، نقش مهمی را در لانه گزینی در دیواره رحم بازی می کند. محققین یک مدل چند بعدی از قابلیت حرکتی تروفوبلاست ارائه کرده اند که از هیدروژل عملکردی شده استفاده می کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، این ابزار ارزشمند جدید که بر مبنای هیدروژل ژلاتینی عملکردی شده با مت آکریلامید تولید شده است می تواند برای سنجش قابلیت حرکتی اسفروئید تروفوبلاستی سه بعدی استفاده شود. این دستاورد می تواند تفاوت های قابل کمی سازی در ناحیه فرا رشد یافته و زنده مانی را در حضور پیش برنده های تهاجم سلولی و مهار کننده های شناخته شده تهاجم سلولی نشان دهد.

به عقیده محققین دانشگاه ایلینویز لانه گزینی شامل یک دیالوگ مولکولی هماهنگ بین سلول های اندومتری و سلول های تروفوبلاستی است. ارائه درک عمیق تر در مورد مکانیسم های زیستی پیرامون لانه گزینی ممکن است دیدگاه های حیاتی را در مورد بارداری و اختلالات بارداری ارائه دهد. در این مطالعه جدید دکتر هارلی و همکارانش روی مهاجرت تروفوبلاست فوکوس کرده اند. آن ها نشان داده اند که فاکتورهای کلیدی مانند EGF و TGF-β1 نقش مهمی را در تعدیل قابلیت حرکتی تروفوبلاست بازی می کند و تعدیل این مسیرها و فاکتورها می تواند راه گشای درک بهتر فرایندهای پیچیده دخیل در بارداری باشد و یا به راهکار درمانی مناسب برای برخی اختلالات بارداری منتج شود.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه