تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 26 فروردین 1399
مدل پوستی برای مطالعه روند پیری پوست

  مدل پوستی برای مطالعه روند پیری پوست

پیری پوست تحت تاثیر فاکتورهای درونی و برونی قرار دارد که عملکرد سلول را با افزایش سن تحت تاثیر قرار می دهد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalnewstoday، یکی از فاکتورهای تاثیر گذار فرایند چند وجهی پیری پوست، پیری سلول های پوست است که اخیرا مشخص شده است  با افزایش سن عملکرد این سلول ها کاهش می یابد.

در پوست، سلول های پیر با افزایش سن به طور قابل توجهی تجمع پیدا می کنند و همین امر اثر مستقیمی روی مشخصه های پوست می گذارد. در طی این فرایند، فیبروبلاست های جوان متصل شونده به ماتریکس خارج سلولی به فنوتیپ ترشحی مرتبط با پیری تبدیل می شوند که قادر به تغییر ریز محیط درون پوست است و همین امر پیری پوست را تسریع می کند. به منظور مطالعه اثر پیری روی پوست انسانی، کشت های ارگانوتیپیک سه بعدی مدل های بسیاری مناسبی هستند. دکتر وینمولنر و همکارانش در دانشگاه وین اتریش یک مدل پوستی تمام ضخامت را با استفاده از نسبت های افزایی از فیبروبلاست های دچار پیری زودرس ناشی از استرس و فیبروبلاست های طبیعی درون یک ماتریکس کلاژنی ایجاد کردند و مشاهده کردند که این روند افزایشی موجب تغییر تعادل در نرخ تکثیر و تمایز در کراتینوسیت های پوستی می شود و هم زمان عملکرد سدی پوست و ویژگی های سطحی آن نیز تغییر می کند. ارزیابی سطح سیتوکین ها نشان دهنده افزایش بیان این فاکتورها با افزایش میزان پیری پوست بود که روی تسریع روند پیری تاثیر گذار است.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه