تاریخ انتشار: شنبه 06 دی 1399
وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی به درمان خونریزی مغزی نوزادن زودرس کمک می کنند

  وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی به درمان خونریزی مغزی نوزادن زودرس کمک می کنند

خونریزی درون مغزی(IVH) یا به طور عام تر خونریزی مغزی یک مشکل خطرناک و متداول در نوزادانی است که تولدی زودرس دارند؛ بویژه آن هایی که بیش از ده هفته زودتر بدنیا می آیند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، آسیب های مغزی ناشی از خونریزی درون بطنی و فشار ناشی از تجمع مایعات یا همان هیدروسفالی بعد از خونریزی(PHH) می تواند منجر به تشنج، فلج مغزی، عقب ماندگی های تکوینی و افزایش نرخ مرگ و میر شود. در حال حاضر درمان موثری برای خونریزی درون بطنی وجود ندارد.

در پژوهشی جدید، محققین دانشگاه Sungkyunkwan در سئول نشان داده اند که وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند آسیب های مغزی ناشی از خونریزی درون بطنی را درمان کنند. این مطالعه نشان داده است که سلول های بنیادی مزانشیمی پروتئینی به نام فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز(BDNF) را ترشح می کنند که از طریق وزیکول های خارج سلولی منتقل می شود و می تواند فاکتور کلیدی پشت پرده درمان خونریزی درون بطنی بوسیله این وزیکول ها باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه