تاریخ انتشار: شنبه 02 اسفند 1399
پاسخ اپی تلیالی به اینترفرون گاما موجب افزایش آلودگی به ویروس کرونا می شود

  پاسخ اپی تلیالی به اینترفرون گاما موجب افزایش آلودگی به ویروس کرونا می شود

ویروس کرونا(SARS-CoV-2) عامل بیماری COVID-19 است که از طریق گیرنده ACE2 به سلول های اپی تلیالی از جمله موکوس تنفسی و معدی روده ای حمله می کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، بدنبال آلودگی سلول ها به ویروس کرونا، التهاب می تواند پاکسازی سریع ویروس را افزایش دهد اما در موارد شدید ابتلا به COVID-19 یک پاسخ ایمنی ناقص خواهیم داشت که موجب می شود پاکسازی ویروس به خوبی رخ ندهد.

با استفاده از ارگانوئیدهای اپی تلیالی اولیه مشتق از کولون انسان، محققین کشف کرده اند که چگونه اینترفرون گاما که در COVID-19 افزایش می یابد روی تمایز سلول های اپی تلیالی، بیان ACE2 و حساسیت به آلودگی به ویروس کرونا اثر می گذارد. در کولون موش و انسان، ACE2 عمدتا بوسیله انتروسیت های سطحی بیان می شود. القای تمایز انتروسیتی در کشت ارگانوئید منجر به تولید افزایش یافته ACE2 می شود. تیمار با اینترفرون گاما تمایز به انتروسیت های KRT20+ که سطح بالایی از ACE2 را بیان می کنند، افزایش می دهد وموجب افزایش حساسیت به آلودگی ویروس کرونا شده و در نتیجه میزان تولید ویروس در سلول های آلوده را افزایش می دهد.

این مطالعه نشان داده است که پاسخ های التهابی ناشی از اینترفرون گاما موجب القای یک وضعیت اپی تلیالی آسیب پذیر می شود که افزایش آلودگی ویروس کرونا همراه است و در نتیجه نتایج بیماری را تحت تاثیر قرار می دهد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه