تاریخ انتشار: دوشنبه 22 مهر 1398
پیش سازهای چربی، سلول های بنیادی عضلات را جوان نگه می دارند

  پیش سازهای چربی، سلول های بنیادی عضلات را جوان نگه می دارند

در عضلات اسکلتی بالغ، از دست رفتن یکپارچگی میوفیبرها بدلیل آسیب های مکانیکی یا بیماری بوسیله سلول های بنیادی عضلانی موجود در بافت موسوم به سلول های اقماری ترمیم می شود که بعد از آسیب و به هم ریختن یکپارچگی بافت، خیلی سریع از حالت خاموش خارج شده و به سلول های عضلانی تمایز می یابند تا بافت را بازسازی کنند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، دکتر ژروم فیژ و همکارانش در دانشگاه EPFL بر این باورند که پیش سازهای فیبرو/چربی زا جمعیتی از سلول های مزانشیمی را در عضلات اسکلتی شامل می شوند که پتانسیل عضله زایی ندارند اما از متعهد شدن سلول های بنیادی عضلانی حمایت می کنند و می توانند به رده های چربی و بافت فیبروزی تمایز یابند. می توان گفت که پیش سازهای فیبرو/چربی زا تنظیم کننده های فعال ارتباطات سلولی در نیچ عضلات اسکلتی هستند، جایی که آن ها به طور مستقیم هموستازی و بازسازی بافت را بوسیله حمایت از سلول های بنیادی عضلانی و میوفیبرها حمایت می کنند.

در این مطالعه جدید، ژروم فیژ و همکارانش نحوه تاثیر پذیری این پیش سازهای فیبرو/چربی زا از روند پیری و ارتباط آن ها با سلول های بنیادی عضلانی برای تنظیم تعادل بین عضله زایی، چربی زایی و فیبروز زایی در عضلات اسکلتی را بررسی کردند. جالب این بود که پیش سازهای فیبرو/چربی زای پیر بدنبال آسیب عضلانی قادر به تکثیر موثر نیستند و پیری ظرفیت پیش سازهای فیبرو/چربی زا برای حمایت از تکثیر و متعهد شدن سلول های بنیادی عضلانی را تغییر می دهد. هم هم کشتی برون تنی و هم پیوند درون تنی پیش سازهای فیبرو/چربی زا جوان، عملکرد سلول های بنیادی عضلانی پیر را جوان کرد اما پیش سازهای فیبرو/چربی زای پیر توانایی حمایت موثر از سلول های بنیادی عضلانی را از دست داد.

به عقیده فیژ، پیش سازهای فیبرو/چربی زا احتمالا جمعیتی ناهمگون هستند و انتخاب کلونی سرنوشت های مختلف پیش سازهای فیبرو/چربی زا طی پیری یک اثر افتراقی پیری روی زیر جمعیت های مجزا را نشان می دهد. در این میان پیش سازهای فیبرو/چربی زای بیان کننده Tie-2 غالبا درون عضلات نوزادی و عضلات در حال هموستازی بالغ وجود دارند که نقش موثری را در حمایت سلول های بنیادی عضلانی بازی می کنند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه