تاریخ انتشار: شنبه 27 اسفند 1390
کشف ارتباط شگفت آور بین سلول های سرطان پستان و بافت پیرامون آن

  کشف ارتباط شگفت آور بین سلول های سرطان پستان و بافت پیرامون آن

زیست شناسی به نام Lee Ligon  ازمؤسسه Rensselaer Polytechnic  ارتباط ناشناخته بین سلول های توموری سرطان پستان و بافت سالم اطراف آنرا شناسایی کرد .
امتیاز: Article Rating
به گزارش بنیان به نقل از ScienceDaily، این نتایج اطلاعات جدیدی درمورد  مراحل اولیه متاستاز سرطان پستان را فراهم کرده است.
این تحقیق نشان داد که یک نوع مولکول ویژه به نام Cadherin-23 را می توان در داخل و اطراف سلول های توموری سرطان پستان ردیابی کرد. این مولکول، اتصال سلول های سرطانی به بافت سالم مجاور آن( به نام استروما) را امکان پذیر می سازد.
به گفته Lee Ligon "یکسری اتفاقات غیرقابل پیش بینی باعث ورود  سلول های سرطانی به استروما شده وبه سرعت خاصیت تهاجمی پیدا می کند. مطالعات پاتولوژیکی برروی بافت سرطانی  نشان می دهد که اتصالات سلولهای توموری با استرومای بافت اطراف ، از اهمیت کمی برخوردار است.."
Ligon و تیم او به دنبال کشف دقیق مولکولی هستند که در اتصال سلول های توموری به بافت اطراف  وپیشرفت سرطان دخیل است.
در پستان انسان دراغلب موارد، تومورها عمدتا از بافت اپیتلیال سرچشمه می گیرند. این بافت از یک نوع ویژه از سلول به نام سلول های اپی تلیالی ساخته شده است. سلول های اپیتلیال مرز درونی ساختارها و اندام های بدن انسان به حساب می آیند.
استروما از سلول های فیبروبلاست و ماتریکس خارج سلولی مانند فیبرهای کلاژن تشکیل شده است. در بسیاری از موارد، تهاجم سلول های سرطانی اپیتلیال بر روی فیبروبلاست های نزدیک ناحیه استروما رخ می دهد.
در ژنوم انسان بیش از 80 نوع مختلف  cadherinوجود دارد. این مولکول به عنوان نوعی چسب اتصال سلول های متفاوت بافت ها را به عهده دارد.
Lee Ligon می گوید: تا پیش از این هرگزچنین نقشی برای  Cadherin-23 در ارتباط با سلول های سرطانی شناسایی نشده بود،  تنها عملکرد این مولکول در گوش و شبکیه چشم شناخته شده بود.
هنوزهم ناشناخته های زیادی دراین زمینه وجود دارد اما ظاهرا Cadherin-23 براساس نتایج حاصل از بررسی ها ٬ نقش موثری در مراحل اولیه پیشرفت ومتاستازسرطان به عهده دارد.
پایان مطلب/
ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه