تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 10 آبان 1390
کشف روشی برای مقابله با بیماری پیوند علیه میزبان

  کشف روشی برای مقابله با بیماری پیوند علیه میزبان

محققان مرکز سرطان Moffitt کلید سلول  Tتنظیمی را برای کمک به جلوگیری از GVHD شناسایی کردند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از sciencecodex، بیماری پیوند علیه میزبان (GVHD) یک خطر جدی در بسیاری از انواع پیوندهای سلولی از جمله در پیوندهای سلول بنیادی است بویژه وقتی که سلول های پیوند شده از سلول های T معمولی که نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن دارند تهی است. در حال حاضر ، محققان مرکز سرطان Moffitt در حال آزمایش فرآیندی هستند که بتوانند سلول های T تنظیمی (Tregs) را برای کمک به جلوگیری ازGVHD  تکثیر کنند.
دکتر Claudio Anasetti نویسنده مسئول این مطالعه که در شماره اخیر مجله  Blood به چاپ رسیده است گفت:  Tregs نقش مهمی در تحمل پیوند ایفاء می کند. "انتقال انتخابی Tregs تازه جدا شده انسانی مانع از GVHD در بیماران تحت درمان با  پیوند آلوژنیک (غیرخودی) سلول بنیادی شده است. با این حال ، برخی از پیوندها نیاز به تعداد بیشتری Tregs دارند که فقط می تواند از طریق تکثیر Tregs در خارج از بدن به دست آید. این پژوهشگران می گویند که برنامه های درمانی نیازمند تکثیر Tregs تا بیش از صد برابر هستند.
Anasett رئیس بخش خون و پیوند مغزاستخوان در Moffitt  گفت: نیاز به بهبود پروتکل های تکثیرTreg  قبل ازپیوند آلوژنیک Tregs وجود دارد .
نویسندگان این مقاله گفتند که اخیرا با اتخاذ یک روش تکثیر، از سلول های دندریتیکی برای فعال کردن Tregs استفاده کردند.
Anasetti که بر مهار GVHD در مدل های موشی وانسانی کار می کند اشاره کرد: سلول های دندریتیکی با داشتن قابلیت های منحصر به فرد برای تکثیر Tregs شناسایی شده اند.
برای انجام مطالعه حاضر ، Anasetti و محققان همکار وی یک فرایند تک مرحله ای را برای تکثیر Tregs خاص با تحریک سلول های دندریتیکی بکار بردند.
Anasetti گفت: مطالعه ما فرصتی را برای مطالعه بافت ها به عنوان منابع آنتی ژنی برای عرضه غیر مستقیم به منظور فعال کردن و تکثیر Tregs درمانی فراهم می کند. در صورت موثربودن ، این رویکرد می تواند از GVHD ، حداقل در بخشی از پاسخ های پیوند علیه سرطان خون یا پیوند علیه تومور جلوگیری کند.

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه