تاریخ انتشار: شنبه 24 آبان 1399
کشف پروتئینی که می تواند از اکسیر جوانی خون حفاظت کند

  کشف پروتئینی که می تواند از اکسیر جوانی خون حفاظت کند

محققین پروتئین کلیدی را کشف کرده اند که با تنظیم پاسخ التهابی بدن از تولید سلول های خونی سالم در سراسر زندگی حمایت می کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از news-medical.net، این مطالعه جدید نشان داده است که پروتئین YTHD2 مانع از آسیب رسیدن به سلول های بنیادی خون ساز می شوند. در واقع این پروتئین از این سلول ها در زمان آلوده شدن بدن به عفونت ها حمایت می کند و موجب می شود که در سراسر عمر عملکردی صحیح داشته باشند.

پیش از این مشخص شده بود که پروتئین YTHD2 در فرایند هماتوپوئزیز یا خون سازی نقش مهمی دارد و در این مطالعه که در دانشگاه ادینبورگ صورت گرفته است محققین نشان دادند که تیمار موش های ناقص برای YTHD2 با یک ماده شیمیایی که شبیه عفونت ویروسی عمل می کند موجب می شود که آن ها علایم عفونت مزمن را نشان دهند و این در حالی است که آن ها توانایی طولانی مدت خود برای تولید سلول های خونی جدید را از دست می دهند. در غیاب YTHD2، آسیب به سلول های بنیادی موش جوان موجب تغییر در تولید انواع سلول های خونی می شود و موجب می شود که آن ها وضعیت خونی شبیه موش های پیر داشته باشند.

این مطالعه نه تنها نقش پروتئین YTHD2 را در حمایت از خون سازی نشان داده است بلکه آن را هدف مناسبی برای احیا خون سازی در زمان پیری می داند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه