تاریخ انتشار: دوشنبه 26 خرداد 1399
کشف یک ژن کلیدی در لوکمیای میلوئید حاد

  کشف یک ژن کلیدی در لوکمیای میلوئید حاد

لوکمیا میلوئید حاد (AML) یکی از شایع ترین اشکال سرطان خون در بزرگسالان است و با بقای پایین بیماران همراه است. یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه لوند سوئد، یکی از ژن هایی را که اساس بقا و تکثیر سلول های بنیادی لوکمیایی است را شناسایی کرده اند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalnewstoday، لوکمیا میلوئید حاد (AML)،  نتیجه تغییرات ژنتیکی اکتسابی در سلولهای بنیادی خون ساز و تاثیرگذار بر ژنهایی کنترل کننده میزان بلوغ و رشد سلولها است. اگرچه این بیماری از کودکی به بعد بروز می کند ، اما در میان سالمندان بیشتر دیده می شود. سلول های بنیادی لوکمیایی در مغز استخوان وجود دارند و در این پژوهش محققین به بررسی ژن های موثر بر رفتار این سلول های بنیادی لوکمیایی پرداختند.

محققان لوند از سیستم ویرایش ژنومی CRISPR/Cas9 استفاده کردند و دریافتند که ژن CXCR4 برای بقای سلولهای بنیادی لوکمیایی ضروری است. با حذف این ژن، سلولهای بنیادی لوکمایی نمی توانند زنده بمانند ، زیرا کاملاً به پروتئین تولید شده ژن وابسته هستند. با خاموش کردن CXCR4 ، استرس اکسیداتیو ایجاد می شود و این امر منجر به مرگ سلول های بنیادی لوکمیایی می شود.  در تشکیل طبیعی خون ، تعامل بین پروتئین های CXCL12 و CXCR4 برای سلولهای بنیادی خون بسیار مهم است. اما این مطالعه نشان داد که CXCL12 برای سلولهای بنیادی لوکمیایی لازم نیست ، که تفاوت اساسی در نحوه تنظیم سلولهای بنیادی لوکمیایی و سلولهای بنیادی خون طبیعی را نشان می دهد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه