تاریخ انتشار: شنبه 04 بهمن 1399
گامی مهم در جهت پیوند سلول های شبکیه و درمان نابینایی

  گامی مهم در جهت پیوند سلول های شبکیه و درمان نابینایی

سلول های شبکیه مشتق از چشم اجساد انسانی زمانی که به چشم مدل های پریمات پیوند می شوند، زنده می مانند. این دستاورد پیشرفت مهمی در تکوین سلول درمانی و درمان نابینایی محسوب می شود.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه(RPE)، لایه ای از سلول های رنگ دانه دار شبکیه محسوب می شود که به عنوان یک سد و یک تنظیم کننده برای حفظ بینایی طبیعی عمل می کند. عملکرد نامناسب سلول های اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه می تواند منجر به اختلالات چشمی مانند تخریب ماکولا شود که با نابینایی همراه است.

برای احیای این جمعیت سلولی، محققین سلول های بنیادی شبکیه را را چشم اجساد اهدایی انسانی جداسازی کردند. این سلول ها می توانند به عنوان منبعی برای سلول های رنگ دانه دار شبکیه عمل کنند.  در ادامه این مطالعه، محققین ایمنی و امکان پذیری پیوند سلول های بنیادی شبکیه به پریمات های غیر انسانی را ارزیابی کردند.

این مطالعه نشان داد که تکه ها یا پچ های اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه که به زیر ماکولا(بخش مرکزی شبکیه) پیوند شدند، ثبات خود را حفظ کردند و در شرایط درون تنی، بدون این که عوارض جانبی را نشان دهند، مورد حمله ایمنی قرار گیرند و به نور حساسیت غیر متعارفی نشان دهند، سه ماه باقی بمانند. هم چنین ارزیابی ها نشان داد که سلول های اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه مشتق از سلول های بنیادی تا حدی عملکرد اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه واقعی را نشان می دهند و قادر به حمایت از گیرنده های نوری داخلی هستند.

این مطالعه نشان داده است که اپی تلیوم رنگ دانه دار شبکیه مشتق از جسدهای اهدایی می تواند تا جدی عملکرد ماکولا را در پریمات های غیر انسانی احیا کند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه