تاریخ انتشار: شنبه 27 دی 1399
گلیوژنز در ارگانوئیدهای مشتق از سلول های پیش ساز پیش اولیگودندروسیتی

  گلیوژنز در ارگانوئیدهای مشتق از سلول های پیش ساز پیش اولیگودندروسیتی

تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs)، مدل مناسبی را فراهم می کند که اجازه شناسایی مسیرهای دخیل در تکوین عصبی طبیعی و پاتوژنز بیماری های مخرب عصبی را می دهد.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از Stemcellportal، تمایز آزمایشگاهی سلول های گلیالی از جمله آستروسیت ها و اولیگودندروسیت ها درون ارگانوئیدهای سه بعدی، ابزار امیدوار کننده ای را برای درک فرایند گلیوژنز و مدل های بیماری فراهم می کند.

پیش از این محققین کره ای در دانشگاه سئونگ کئون تمایز سلول های بنیادی پرتوان انسانی به سلول های بنیادی عصبی اولیه بیان کننده PAX6/SOX1 و سلول های پیش ساز بینابینی بیان کننده OLIG2/NKX2.2 را گزارش کرده اند. در مطالعه ای جدید آن ها گزارش کرده اند که توانسته اند ارگانوئیدهایی را با استفاده از سلول های پیش ساز بیان کننده OLIG2/NKX2.2 تولید کنند که می توانند ابزار مناسبی برای مطالعه گلیوژنز طبیعی و پاتولوژیک باشند.

آن ها نشان داده اند که این ارگانوئیدهای سه بعدی مشتق از سلول های پیش ساز می توانند منجر به تولید آستروسیت های بیان کننده S100β/GFAP و اولیگودندروسیت های بیان کننده MBP با مورفولوژی بالغ شود. این ارگانوئیدها محیط سه بعدی مغز انسانی در حال تکوین را به خوبی شبیه سازی می کنند و به همین دلیل می توانند ابزار مناسبی برای مطالعات تکوینی، پاتولوژنز عصبی و غربالگری های دارویی باشند.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه