تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 مهر 1399
یک پلت فرم تست داروی جدید برای سلول های سرطان سینه

  یک پلت فرم تست داروی جدید برای سلول های سرطان سینه

شبیه سازی و آنالیز صحیح پاسخ های سلولی به سیگنال های مکانیکی برای کشف پیشرفت بیماری و متاستاز آن حیاتی است. با این حال، بسیاری از پلت فرم های آزمایشگاهی موجود برای اعمال تحریک مکانیکی روی سلول های کشت شده برا بسترهای سنتتیک مناسب نیستند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، برای شبیه سازی بهتر شرایط فیزیولوژیک، محققین در دانشگاه پوردو پلت فرم جدیدی را ارائه کرده اند که با استفاده از یک بستر مناسب از نظر فیزیولوژیک توانایی اعمال کشش روی سلول ها با دامنه ها و فرکانس های مختلف را دارد. ایجاد فیبرونکتین فیبریلار در امتداد بدنه محرک مغناطیسی این پلت فرم، ماتریکسی را ایجاد می کند که موجب متاستاز اولیه سلول ها در کشت های سلولی سه بعدی می شود، شرایطی که به طور معمول امکان پذیر نیست. این پلت فرم کشت و آنالیز انواع مختلف سلول ها در محیطی را فراهم می کند که تقلید کننده کشش دینامیک بافت ریوی طی تنفس طبیعی است. فعالیت متابولیک، فعالیت YAP و مورفولوژی سلول های سرطان سینه ظرف مدت یک هفته از کشش مدور کشت استاتیک آنالیز می شود. علاوه بر این، بعد از تحریک تخریب ماتریکس نیز در رده های سلولی سرطان سینه با پتانسیل متاستازیک به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. یافته های این مطالعه نشان دهنده یک پاسخ سلولی سرکوب کننده با اعمال کشش سیکلیک است که می تواند نشان نقش نیروهای مکانیکی در خفتگی یا فعال شدن مجدد سلول های بنیادی سرطانی در ریز محیط شان باشد.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز
دیدگاه ها
دیدگاه ها
کلیدواژه
کلیدواژه